Ръководител на секцията:

---

Членове на секцията:

Абдулхамид Казем Аалнасер – ЗП – персийски, арабски

Ахилеас Асенов Лилов – ЗП - гръцки

Благовеста Стефанова Славова – ЗП – испански

Борис Валерий Янишевскши - ЗП, НТЛ – английски

Веселина Георгиева Райжекова - ЗП, СК – арабски, френски

Георги Ганев Георгиев - ЗП – английски, руски

Георги Михайлов – ЗП – испански

Даниела Миткова Илиева - ЗП – италиански

Дора Владимирова Скочева-Цветкова - ЗП, СК – испански, португалски

Йоаким Теодорос Каламарис - ЗП – гръцки

Красимира Йорданова Дойчева - ЗП – английски

Людмила Иванова Пиперова - ЗП – испански

Маргарита Георгиева Татарска – ЗП - руски

Марина Тихомирова Арнаудова – ЗП - английски

Мирослав Стаменов Чорбанов - ЗП – полски

Михаил Димитров Кирков - ЗП – немски, френски, руски, сръбски, гръцки

Михаил Любомиров Добрев - ЗП – френски, италиански, английски

Недрет Ахмед Саргън - ЗП – турски

Несрин Хасанова Якубова – ЗП – турски

Снежанка Младенова Филева - ЗП – немски, английски, руски

Сотир Николов Рангелов – ЗП – английски език

Стефка Илиева Шамановска - ЗП – италиански

Томислав Симеонов Костянев - ЗП – английски, френски

Фросина Георгиева Парашкевова – ЗП, ХЛ – немски

Ханелоре Панчевска - ЗП - немски

Хатидже Али Бербер – ЗП – турски, персийски

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член   на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да  изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Секция „Заклети преводачи" се събира веднъж месечно и всички членове  поддържат непрекъсната електронна връзка по между си.

Условия за прием в секцията:

За членство в СПБ, секция „Заклети преводачи" се подава молба и   подробно CV до председателя на секцията. Той организира изпит – писмен и   устен, чрез който се проверяват езиковите познания на кандидата. Изпитната  такса е 120 лв. Резултатите от изпита се обявяват от председателя на изпитната комисия, в деня на изпита. При условие, че резултатът от изпита е   положителен, кандидатурата се докладва и гласува на УС.

Всеки член на секция „Заклети преводачи" има право на личен печат, който потвърждава правоспособността му и удостоверява членството му в СПБ.

РЕГИСТЪР
на заклетите преводачи с личен печат,
членове на Съюза на преводачите в България

002 Алина Караханова турски
003 Борис Янишевски английски
004 Веселина Райжекова арабски
005 Даниела Илиева италиански
006 Жулиета Томова английски
007 Иво Панов пресийски
008 Георги Александров английски
009 Ладислав Цветков чешки
010 Маргарит Жеков немски, английски, испански
011 Мария Петкова руски, украински
012 Наталия Колева чешки, словашки, руски, английски
013 Румяна Бикс английски, италиански
014 Снежана Филева немски, английски, руски
015 Дида Филипова френски
016 Светла Мутафова немски, английски
017 Тодорка Янева-Медникарова естонски
018 Калинка Найденова английски, руски
019 Маргарита Татарска руски
020 Екатерина Клайн немски
021 Абдулхамид Алнасер

персийски

022 Хатидже Али Бербер персийски
023 Ахилеас Лилов гръцки
024 Ханелоре Панчевска  немски
025 Андрей Матеев английски, полски, руски, френски
027 Йоаким Каламарис гръцки
028 Георги Ганев Георгиев  английски, руски
029 Георги Михайлов  испански