Ръководител на секцията:

Светла Мутафова; член на СПБ – секция НТЛ;

- превежда от и на немски, английски, руски и български език

- превежда от испански и френски на български език

- видове превод: научна литература, стандарти, материали и документи в областта на техниката, търговията, правото

- заклет преводач (пред съда и досъдебно производство)

Членове на секцията:

Ани Людмилова Томова – НТЛ - италиански

Атанас Минков Иванов - НТЛ, ХП – английски, френски, италиански

Атанас Славчев Атанасов - НТЛ, ХП – немски, английски, френски

Бистра Крумова Христова - НТЛ – френски, английски, руски

Боян Александров Алексиев - НТЛ – английски

Бойка Христова Върбанова – НТЛ – немски, руски, френски

Виолета Стоянова Йотова - НТЛ – руски

Владимир Антонов Помаков - НТЛ – английски, руски

Владимир Цонев Ганев - НТЛ, ЗП, ХЛ – английски

Георги Диков Иванов - НТЛ – английски, френски, руски

Георги Кръстев Георгиев - НТЛ – английски, испански, френски

Гичо Христов Тодоров - НТЛ – френски, английски

Димитрина Лесневская - НТЛ - руски

Димитър Илиев Стаменов - НТЛ – немски, руски

Доли Николаева Андонова - НТЛ – немски

Екатерина Йосифова Клайн - НТЛ, ЗП – немски

Елена Михайлова Петрова - НТЛ, СК – полски, руски, английски, френски

Емануел Георгиев Икономов - НТЛ, ХЛ – английски, немски, френски

Жеко Кирилов Фетваджиев - НТЛ – английски

Жоро Спиридонов Маринов - НТЛ – английски, испански и руски

Жулиета Стефанова Томова - НТЛ – английски

Златозар Николаев Боев - НТЛ – английски, руски, френски

Иван Борисов Костурков - НТЛ – английски, френски

Иван Христов Димовски - НТЛ – английски, руски, немски, френски

Иванка Тодорова Димитрова - НТЛ – унгарски, английски, руски, френски

Лариса Абрамовна Петрова – НТЛ - руски

Лариса Иванова Конова - НТЛ – руски

Лилия Петрова Неделчева - НТЛ - немски, английски

Лиляна Бориславова Балева - НТЛ – английски

Маргарита Стефанова Камбосева - НТЛ - унгарски, фински, френски, руски, английски

Михаил Константинов Бушев – НТЛ – английски, руски, френски

Наталия Василева Дамянова - НТЛ – руски

Никола Петров Петров - НТЛ – английски, италиански, полски, немски

Павел Христов Златарев - НТЛ – английски

Пенка Илиева Дичева - НТЛ – немски, френски

Петър Борисов Паскалев - НТЛ – немски

Прокопи Прокопиев Андреев - НТЛ – английски

Радост Ернест Фъртунова-Михова - НТЛ, ХП – английски, немски, руски

Румяна Александрова Бикс - НТЛ, ЗП - английски, италиански

Светла Светозарова Мутафова - НТЛ, ЗП – немски, английски, руски, испански, френски

Стефан Крумов Пинтев – НТЛ – немски

Стефко Христов Стоянов – НТЛ, ХП - немски

Тодор Анастасов Тодоров - НТЛ – френски, руски, сръбски, хърватски

Уршула Милчевска-Гайдарджиева - НТЛ, ХЛ – полски

Ценка Кирчева Фердинандова – НТЛ - руски

Чавдар Иванов Петков - НТЛ – руски, английски

Юри Тодоров Тодоров - НТЛ – немски, английски, руски

 

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член   на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията следва да представи на ръководителя на секцията:

  • 10 стр. текст оригинал и превода му на български език за рецензиране от секцията  

  • Една препоръка от член на СПБ или ог големи клиенти, за които е работил кандидатът  

  • Явява се на интервю в секцията