Ръководител на секцията:

Светла Мутафова; член на СПБ – секция НТЛ;

- превежда от и на немски, английски, руски и български език

- превежда от испански и френски на български език

- видове превод: научна литература, стандарти, материали и документи в областта на техниката, търговията, правото

- заклет преводач (пред съда и досъдебно производство)

 

Членове на секцията:

Абдулхамид Казем Аалнасер – ЗП – персийски, арабски

Ани Людмилова Томова – НТЛ италиански

Атанас Минков Иванов НТЛ, ХП – английски, френски, италиански

Атанас Славчев Атанасов НТЛ, ХП – немски, английски, френски

Ахилеас Асенов Лилов – ЗП - гръцки

Благовеста Стефанова Славова – ЗП – испански

Борис Валерий Янишевскши ЗП, НТЛ – английски

Боян Александров Алексиев НТЛ – английски

Ваня Чавдарова Кашлакева НТЛ - италиански, унгарски, френски

Веселина Георгиева Райжекова  СК, ЗП – арабски, френски

Виолета Стоянова Йотова НТЛ – руски

Георги Ганев Георгиев ЗП – английски, руски

Георги Иванов Хъшев ЗП – персийски

Георги Кръстев Георгиев НТЛ – английски, испански, френски

Гичо Христов Тодоров НТЛ – френски, английски

Даниела Миткова Илиева ЗП – италиански

Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – английски

Димитрина Спасова Лесневская – НТЛ, ТИК – руски

Димитър Илиев Стаменов НТЛ – немски, руски

Дора Владимирова Скочева-Цветкова ЗП, СК – испански, португалски

Екатерина Йосифова Клайн НТЛ, ЗП – немски

Елена Михайлова Петрова НТЛ, СК – полски, руски, английски, френски

Елица Павликова Иванова – НТЛ – английски

Емануел Георгиев Икономов НТЛ, ХЛ – английски, немски, френски

Жеко Кирилов Фетваджиев НТЛ – английски

Жоро Спиридонов Маринов НТЛ – английски, испански и руски

Жулиета Стефанова Томова НТЛ – английски

Златозар Николаев Боев НТЛ – английски, руски, френски

Иван Борисов Костурков НТЛ – английски, френски

Иван Христов Димовски НТЛ – английски, руски, немски, френски

Иванка Тодорова Димитрова НТЛ – унгарски, английски, руски, френски

Йоаким Теодорос Каламарис ЗП – гръцки

Калин Захариев Калчев – НТЛ – английски

Красимира Йорданова Дойчева ЗП – английски

Лариса Абрамовна Петрова – НТЛ – руски

Лариса Иванова Конова НТЛ – руски

Лилия Петрова Неделчева НТЛ – немски, английски

Любозар Василев Халачев – НТЛ – английски

Маргарита Стефанова Камбосева – НТЛ – унгарски, фински, френски, руски, английски

Марина Тихомирова Арнаудова – ЗП - английски

Мирослав Стаменов Чорбанов ЗП – полски

Михаил Димитров Кирков ЗП – немски, френски, руски, сръбски, гръцки

Наталия Василева Дамянова НТЛ – руски

Недрет Ахмед Саргън ЗП – турски

Никола Петров Петров НТЛ – английски, италиански, полски, немски

Павел Христов Златарев НТЛ – английски

Пенка Илиева Дичева НТЛ – немски, френски

Петър Борисов Паскалев НТЛ – немски

Прокопи Прокопиев Андреев НТЛ – английски

Румяна Александрова Бикс НТЛ, ЗП - английски, италиански

Светла Светозарова Мутафова НТЛ, ЗП – немски, английски, руски, испански, френски

Снежанка Младенова Филева ЗП – немски, английски, руски

Сотир Николов Рангелов – ЗП – английски език

Стефан Крумов Пинтев – НТЛ – немски

Стефан Теодосиев Мачев – НТЛ - немски

Стефан Пресиянов – НТЛ – английски

Стефка Илиева Шамановска ЗП – италиански

Стефко Христов Стоянов – НТЛ, ХП – немски

Тодор Анастасов Тодоров НТЛ – френски, руски, сръбски, хърватски

Томислав Симеонов Костянев ЗП – английски, френски

Уршула Милчевска-Гайдарджиева НТЛ, ХЛ – полски

Фросина Георгиева Парашкевова – ЗП, ХЛ – немски

Хатидже Али Бербер – ЗП – турски, персийски

Чавдар Иванов Петков НТЛ – руски, английски

 

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член  на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

 

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията, следва да представи на ръководителя на секцията:

За преводачи на научна и техническа литература

  • 10 стр. текст оригинал и превода му на български език за рецензиране от секцията
  • Една препоръка от член на СПБ или ог големи клиенти, за които е работил кандидатът
  • Явява се на интервю в секцията

За заклети преводачи

  • Подава се молба и подробно CV до председателя на секцията.
  • Той организира изпит – писмен и устен, чрез който се проверяват езиковите познания на кандидата. Изпитната такса е 120 лв. Резултатите от изпита се обявяват от председателя на изпитната комисия, в деня на изпита.
  • При условие, че резултатът от изпита е положителен, кандидатурата се докладва и се гласува в УС.

Всеки член на СПБ, който е заклет преводач, има право на личен печат. Печатът потвърждава правоспособността му и удостоверява членството му в СПБ.

 

РЕГИСТЪР
на заклетите преводачи с личен печат,
членове на Съюза на преводачите в България

003

Борис Янишевски

английски

004

Веселина Райжекова

арабски

005

Даниела Илиева

италиански

006

Жулиета Томова

английски

007

Иво Панов

пресийски

008

Георги Александров

английски

009

Ладислав Цветков

чешки

010

Маргарит Жеков

немски, английски, испански

011

Мария Петкова

руски, украински

012

Наталия Колева

чешки, словашки, руски, английски

013

Румяна Бикс

английски, италиански

014

Снежана Филева

немски, английски, руски

015

Дида Филипова

френски

016

Светла Мутафова

немски, английски

017

Тодорка Янева-Медникарова

естонски

018

Калинка Найденова

английски, руски

019

Маргарита Татарска

руски

020

Екатерина Клайн

немски

021

Абдулхамид Алнасер

персийски

022

Хатидже Али Бербер

персийски

023

Ахилеас Лилов

гръцки

025

Андрей Матеев

английски, полски, руски, френски

027

Йоаким Каламарис

гръцки

028

Георги Ганев Георгиев

английски, руски

029

Георги Михайлов

испански

030

Благовеста Славова

испански

031

Наталия Недялкова

руски