„Хуманитаристика"

Абревиатурата на секцията е ХП от съчетанието „хуманитаристичен превод".

Ръководител на секцията:

 

Членове на секцията:

Албена Кирилова Манафска - ХП – английски, немски, шведски

Албена Проданова Стаменова - Сеизова - ХП – украински, руски

Ангелина Василева Димитрова - ХП – испански, френски

Антон Борисов Христов - ХП – английски, руски, сръбски и хърватски

Антония Иванова Пенчева - ХП – руски, литовски

Асен Василев Зидаров - ХП, ХЛ – френски, италиански

Бистра Василева Тупарева - ХП – немски

Божко Василев Божков - ХП, ХЛ – полски

Ваня Бозарова – Барболова - ХП – чешки, словашки, руски

Васил Боянов Атанасов - ХП, ХЛ, НТЛ – английски

Венета Атанасова Сиракова - ХП – испански, руски, английски

Веселина Димитрова Дончева - ХП, ХЛ – немски

Виолета Благоева Мицева - ХП- чешки, словашки,полски, руски

Виолета Веселинова Пенева - ХП, ХЛ – руски

Генчо Иванов Дончев - ХП – немски, руски

Георги Иванов Рачев - ХП, ХЛ – руски

Георги Николов Алексиев - ХП, СК – португалски, испански

Георги Стефанов Стоев - ХП, НТЛ – японски, английски, руски

Гюлка Стоянова Илиева - ХП – албански

Дима Миленкова Байнова - Кебеджиева - ХП – немски

Евгения Константинова Котова - ХП, ХЛ – албански

Евгения Яковлевна Димитрова - ХП, СК – руски

Елена Бориславова Дамянова - ХП – испански, френски

Елеонора Цветкова Тодорова - ХП – руски

Елисавета Антонова Шамрай - ХП- английски, френски, руски, шведски

Емилия Спасова Панева - ХП – руски

Живка Илиева Пашова - ХП – английски, руски, френски

Илзе Герлах Калинова - ХП, СК – немски, руски, английски

Катя Томова Диманова - ХП – испански

Кремена Петкова Сиракова - ХП – френски

Ксения Иванова Кумчева - ХП - сръбски, хърватски

Лидия Георгиева Христова - ХП, СК – руски

Лиляна Асенова Дикова - ХП, ХЛ – английски, френски, руски, датски

Лиляна Кънчева Табакова - ХП – испански

Людмила Евгениева Петракиева - ХП, ХЛ – испански, английски

Людмила Христова Дандолова - ХП – френски

Маргарита Крумова Донева - ХП, ХЛ – английски, шведски, руски

Мариана Георгиева Ревенска - ХП – английски

Мария Кирова Петрова - ХП, НТЛ – испански, френски

Мария Николова Петкова-Базелкова - ХП, ХЛ – руски, украински

Марияна Пенчева Николова - ХП – френски

Мария Петрова Пачкова-Димитрова – ХП, ХЛ, ЗП – испански, френски

Наталия Маринова Чурова-Кулинска - ХП – португалски, испански, френски

Наталия Пенчева Колева - ХП, ЗП – чешки, словашки, руски, английски

Недялка Илиева Хрисчева-Михайлова - ХП – руски

Николина Кънчева Панова - ХП – английски

Пенка Желева Пейнирджиева - ХП – френски

Петър Павлов Герджиков - ХП – френски

Райна Христова Камберова – ХП – украински, руски

Ружа Генчева Узунова-Йончева – ХП, ХЛ – френски, руски

Румяна Младенова Станчева - ХП, СК – френски, английски

София Михайлова Каталан - ХП, НТЛ – испански, руски

Станимир Борисов Делчев – ХП, ХЛ - френски

Стефана Минкова Русенова - ХП, СК – английски

Тодор Николов Димитров - ХП – италиански

Христина Димова Милушева - ХП – чешки, словашки, полски

Цветан Георгиев Петков - ХП – английски

 

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член   на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията следва да представи  на ръководителя на секцията:

  • 500 преведени страници  (в случай, че няма публикуван превод представя служебна бележка за същия брой преведени страници от съответна институция, за която са преведени)  

  • Една препоръка от член на СПБ  

  • Една рецензия от член на секцията за 50 преведени страници