Годишни награди на СПБ за превод,

присъдени след 2000 год.

2021 год.

Александър Шурбанов ХЛХ, 2021 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от английски език на поемата Манфред от Джордж Гордън Байрон, изд. „Жанет 45“

Андрей Манолов, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност

Ася Григорова ХЛХ, 2021 г. – Награда за ярки постижения – за превода от руски език на романа Деца мои от Гузел Яхина, изд. „Колибри“

Ваня Кашлакева НТЛ, 2021 г. – Награда за ярки постижения – за превода от италиански език на Ръководство за просперитет от Паоло Руджери, изд. „То да топ ЕОД

Дария Карапеткова ТИК, 2021 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от италиански език на Да кажеш почти същото от Умберто Еко, изд. „Колибри“

Елена Поптодорова, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност

Калина Бахневва ТИК, 2021 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за монографията ѝ Елада и Рим в полската литература през XIX и XX век (Избрани аспекти), изд. „Парадигма“

Людмил Димитров ХЛХ, 2021 г. – Награда за ярки постижения – за превода от словенски език на Поезия от Франце Прешерн, изд. „Колибри“

Маргарита Дилова ХЛХ, 2021 г. – Награда за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика – за превода от немски език на Тълкуване на сънищата от Зигмунд Фройд, изд. „Колибри“

Мариола Валчак-Миколайчак, 2021 г. – Награда на СПБ в областта на превода от български на чужд език – за превода на полски език на Балада за Георг Хених от Виктор Пасков, изд. „Wydawnictwo Poznańskie“

Надежда Радулова ХЛХ, 2021 г. – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на Джони Паник и Библията на сънищата от Силвия Плат, изд. „Лист“

Панос Статоянис, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност в областта на превода от български на чужд език

Румяна Бикс, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност

Свежа Дачева, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност

Стела Джелепова ХЛХ, 2021 г. – Награда за ярки постижения – за превода от новонорвежки език на романа Трилогия от Юн Фосе, изд. „Лист“

Стефан Аврамов ХЛХ, 2021 г. (посмъртно) – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на романа Черен леопард, червен вълк от Марлон Джеймс, изд. „Лабиринт“

Стефан Русинов ХЛХ, 2021 г. – Награда за ярки постижения – за превода от китайски език на романа Живи от Ю Хуа, изд. „Жанет 45“

Хайри Хамдан, 2021 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност

 

2020 год.

Албена Стаменова ХЛХ, 2020 г. – Награда за ярки постижения – за превода от украински език на романа Любовниците на Юстиция от Юрий Андрухович, изд. „Парадокс“

Анжелина Пенчева ХЛХ, 2020 г. – Награда за ярки постижения – за превода от чешки език на романа Нощни работи от Яхим Топол, изд. „Парадокс“

Владимир Полеганов ХЛХ, 2020 г. – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на романа Линкълн в бардо от Джордж Сондърс, изд. „Лист“

Денис Коробко ХЛХ, 2020 г. – Награда за ярки постижения – за превода от руски език на романа Предел на забравата от Сергей Лебедев, изд. „Кръг“

Димитрина Лесневская, доц., 2020 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за професионалната ѝ работа, насочена основно към изследване на терминологичните особености и езиковите обрати в деловата руско-българска и английско-българска кореспонденция и в икономическата лексика, както и за множеството ѝ приносни теоретични статии по преводознание

Емилия Юлзари ХЛХ, 2020 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от испански език на книгите Вест за едно отвличане и Пътешествие по Източна Европа от Габриел Гарсия Маркес, изд. „Лъчезар Минчев“

Жестови преводачи, 2020 г. – колективна Първа почетна грамота за ярки постижения в превода на и от жестов език по повод Международния ден на преводача

Иглика Василева, 2020 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за забележителния ѝ принос за разпространението на най-доброто от англоезичната литература в България, както и за вдъхновяващата ѝ преподавателска работа в областта на превода.  

Любка Липчева-Пранджева, проф. ТИК, 2020 г. – Специална награда за изключително високи постижения –  за книгата ѝ Класици, изгнаници, емигранти, изд. „Изток-Запад“

Людмил Димитров, проф., 2020 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за богатата му и разностранна дейност, отразяваща таланта му на преводач на словенска поезия и литературовед изследовател.

Людмила Кроужилова, Дана Хронкова, Марцел Черни, Ондржей Заяц, Властимил Маршичек и Яна Маркова ХЛХ, 2020 г. – Награда на СПБ за превод на българска художествена литература на чужд език – за превода на антологията До другата трева. Антология на модерната българска поезия от Атанас Далчев до 90-те години на 20 в. на чешки език, изд. „Петър Щенгъл“, Прага, Чехия

Мария Вутова ХЛХ, 2020 г. – Награда на СПБ за превод на българска художествена литература на чужд език – за превода на романа Естествен роман от Георги Господинов на испански език, изд. „Фулхенсио Пиментал“, Мадрид, Испания

Петър Паскалев, 2020 г.  – Награда на СПБ за цялостна дейност за многжеството му професионални на научно-техническа литература и за приноса му за актуализирането на бързо развиващата се специализирана терминология.

Сабина Павлова, д-р, 2020 г.  – Награда на СПБ за цялостна дейност за професионалните ѝ приноси като лексикограф и теоретик на превода, за отдадената ѝ преподавателска работа в полето на еизковата култура, и не на поселдно място за организационната ѝ работа за СПБ и неговата публична видимост

Федя Филкова, 2020 г.  – Награда на СПБ за цялостна дейност за множеството ѝ неподражаеми преводи на висока немскоезична поезия и проза на автори, в който личи и собственият ѝ стил на поет и белетрист, както и за значимта ѝ редакторска и критическа работа по преводни издания.

Цветомира Векова Награда на СПБ„ Елена Мутева“ за ярко постижение на млад преводач на художествена литература – за превода от корейски език на романа Вегетарианката, от Хан Канг, изд. „Ентусиаст“

 

2019 год.

Атанас Славчев Атанасов, 2019 г.  – Награда на СПБ за цялостна дейностза дългогодишната му преводаческа дейност на специализирана научна и техническа литература и в превода на документи, както и като устен преводач на научни форуми с английски и немски език, и още – за приноса му в работата на Съюза, вкл. като съосновател на Клуба на младия преводач.

Борис Маринов ХЛХ, 2019 г. – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на „Царството вътре в нас“ от Калистос (Уеър), изд. „Омофор“и Фондация „Покров Богородичен“

Боряна Даракчиева ХЛХ, 2019 г. – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на романа Онзи в мен от Сам Шепърд, изд. „Лист“

Весела Кацарова, 2019 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за приноса ѝ за обогатяването на българската култура с преводите на значими произведения на английската и американската литература от ХІХ и ХХ век.

Витана Костадинова ТИК, 2019 г. – Награда за ярки постижения – за нейното научно-теоретично съпоставително изследване на английски език Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time, изд. на Пловдивския университет

Владимир Трендафилов (посмъртно), 2019 г. – Почетна грамота за големи заслуги за развитието на преводаческото изкуство в България – за ерудицията, всеотдайността и големите му заслуги като преводач на поезия, редактор, преподавател, литературен критик и теоретик на превода в областта на англоезичните литератури.

Галина Меламед ХЛХ, 2019 г. – Награда за ярки постижения – за превода от френски език на епистоларния роман Персийски писма от Монтескьо, изд. „Колибри“

Дида Филипова, 2019 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за дългогодишната ѝ преводаческа дейност в областта на конферентния и писмен превод от и на френски език.

Зорница Христова ХЛХ, 2019 г. – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на романа Кладата на суетата от Том Улф, изд. „Лист“

Иво Панов ТИК, 2019 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за неговото теоретично-критическо изследване „Енигмата Омар Хайям“, изд. „Панорама“

Катерина Кокинова, 2019 г.Елена Мутева“ за ярко постижение на млад преводач на художествена литература – за превода от полски език на романа „Космос“ от Витолд Гомбрович, изд. „Панорама

Лариса Петрова, 2019 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за дългогодишната ѝ преводаческа дейност на специализирана научна и техническа литература и в превода на документи, както и като устен преводач двупосочно с руски и български език, а също и за приноса ѝ в работата на Съюза като един от неговите членове.

Мариана Екимова-Мелнишка ХЛХ, 2019 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от английски език на романа Очи със слънце несравними от Антъни Бърджес, изд. „Изток-Запад

Невяна Андреева ХЛХ, 2019 г. – Награда за ярки постижения  – за превода от английски език на „Да мислиш ХХ век“ от Тони Джъд, ИК „Колибри“.

Русанка Ляпова ХЛХ, 2019 г. – Награда за ярки постижения – за превода от хърватски език на Домашни духчет от Дубравка Угрешич, изд. „Агата-А“

Сава Славчев ХЛХ, 2019 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от италиански език на „Свещник“ от Джордано Бруно, изд. „Изток-Запад“

 

2018 год.

Адриана Ковачева ТИК, 2018 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за книгата ѝ (Не)забележимата преводачка. Еманципационни преводни практики на Дора Габе, изд. „Фабер

Александра Велева ХЛХ, 2018 г.– Награда за ярки постижения – за превода от френски език на Публични врагове от Мишел Уелбек и Бернар-Анри Леви, изд. „Факел експрес

Борис Парашкевов, проф. СК, 2018 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за изключителния му принос в областта на устния и писмения превод

Владимир Бернер СК, 2018 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност – за преводаческото му майсторство, проявявано в преводите му като дългогодишен синхронен и консекутивен преводач с руски език

Даря Хараланова ХЛХ, 2018 г. – Награда за ярки постижения – за превода от руски език на Автобиография на един труп от Сигизмунд Кржижановски, изд. „Аквариус

Дора Барова (посмъртно) 2018 г. – Почетна грамота на СПБ за особено големи заслуги за развитието на преводаческото изкуство в България – за всеотдайността и големите ѝ заслуги като преводач и редактор при представянето и популяризирането на японската литература и култура у нас

Жела Георгиева 2018 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност в областта на превода като преводач, редактор и издател на произведения от различни по натюрел автори от страните на бивша Югославия и от Русия

Здравка Петрова ХЛХ, 2018 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за превода от руски език на романа Репетиции от Владимир Шаров, изд. „Факел експрес

Ина Кирякова и проф. Цочо Бояджиев ХЛХ, 2018 г. Специална награда за изключително високи постижения – за превода от италиански и латински език на Средновековното мислене от Умберто Еко, изд. „Изток-Запад

Йонка Найденова, проф., 2018 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за изключителния ѝ изследователски принос в развитието на теорията, историята и критиката на превода в областта на унгаристиката и българистиката, на литературната история и съпоставителните изследвания на превода, както и за преводаческото ѝ майсторство при представяне на унгарската литературна класика и на водещи съвременни унгарски автори на български език

Констанца Дянкова СК, 2018 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за заслугите ѝ в областта на устния, писмения и филмовия превод от и на френски език

Кольо Коев, проф. ХЛХ, 2018 г.Награда за ярки постижения – за превода от немски език на Фигури на културата / Фигури на властта от Макс Вебер, изд. „Критика и Хуманизъм

Мария Петкова, 2018 г. – Специална награда на УС на СПБ за изключително високи постижения в областта на превода – за превода от руски език на Руската култура от акад. Дмитрий Лихачов, изд. „Изток-Запад

Мария Пилева ТИК, 2018 г. – Награда за ярки постижения – за книгата ѝ Бунт. Надежда. Изкупление: Англоезичните преводи от българския XIX век, изд. „Кралица МАБ

Милена Иванова ХЛХ, 2018 г. – Награда за ярки постижения – за превода от английски език на Героят с хиляди лица от Джоузеф Кембъл, изд. „Елементи

Наталия Дамянова 2018 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност като дългогодишна преводачка на научна и техническа литература, за приноса ѝ в работата на Съюза като един от неговите членове учредители

Ния Трейман (посмъртно) ХЛХ, 2018 г. – Награда за ярки постижения – за превода от френски език на романа Черният кабинет от Макс Жакоб, изд. „Ерго

Пламен Хаджийски ХЛХ, 2018 г. – Награда за ярки постижения – за превода от немски език на Дуински елегии от Райнер Мария Рилке, изд. „Изток-Запад

Стефан Радев ХЛХ, 2018 г. – Награда на СПБ „Елена Мутева за ярко постижение на млад преводач на художествена литература - за превода от английски език на романа Животът и приключенията на Джак Енгъл от Уолт Уитман, изд. „Лист

Стоян Гяуров ХЛХ, 2018 г. – Награда за ярки постижения – за превода от немски език на сборника Емигрантите. Четири дълги разказа от В. Г. Зебалд, изд. „Колибри

Томас Фрам, Германия, 2018 г. – Награда на УС на СПБ за особени заслуги на изтъкнат чуждестранен преводач – за представянето на българската литература и култура пред немскоезична публика и за превода от български на немски език на История на българската литература, том 1(Geschichte der bulgarischen Literatur, Band 1) от Милена Кирова, изд. CHORA, Германия

Хайри Хамдан ХЛХ, 2018 г. – Награда за ярки постижения в областта на превода от български на чужд език – за превода от български на арабски език на антологията на съвременния български разказ В началото бе епилогът, изд. „Албайруни, Йордания

Чавдар Петков проф., 2018 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за многобройните му прецизни преводи на научно-техническа литература, за точното предаване на смисъла в термините от различни области на техниката, тяхното актуализиране спрямо съвременната им употреба и утвърждаване на терминологичните стандарти.

 

2017 год.

Антония Парчева НТЛ-ЗП, 2017 – Специална награда за изключително високи постижения и за нейната викококвалифицирана дългогодишна дейност като устен преводач, преводач на специализирана литература и на документи от и на английски език и като преподавател

Богдана Паскалева  ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения за превода от латински на За живописта. За скулптурата на Леон Батиста Алберти, „Изток-Запад“

Вера Петрова, ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения - за превода ѝ от италиански език на Гениалната приятелка от Елена Феранте, ИК „Колибри“

Виктория Лефтерова и Енрике Хил Делгадо, ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения от български на чужд език – за превода на испански на Ноев ковчег от Йордан Радичков, „AutomaticaEd.“, Madrid

Владимир Молев, ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения - за превода му от английски език на Скръбта е твар перната от Макс Портър, изд. „Лабиринт“

Десислава Чешмеджиева-Стойчева, НТЛ, 2017 – Награда за ярки постижения - за превода ѝ от английски на Тайната на детството от Мария Монтесори, издателство „Асеневци

Димана Иванова и Игор Круцовчин, ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения от български на чужд език – за превода на словашки на Тънка книжка от Екатерина Йосифова, FORZA SLOVAKIA

Евгения Панчева, ХЛХ, 2017 – Специална награда – изключително високи постижения за превода ѝ от английски на Дидона, картагенската царица. Херо и Леандър от Кристофър Марлоу, изд. „Агата-А

Елеонора Тодорова, 2017 - Награда за цялостна дейност – за нейната високо квалифицирана дългогодишна дейност като синхронен и консекутивен преводач с руски език.

Ирена Кръстева, ТИК, 2017 – Награда за ярки постижения - за книгата ѝ Вавилонски отклонения, изд. „Изток-Запад

Лилия Рачева-Стратиева, 2017 – Награда за цялостна дейност – за изключителен професионализъм и майсторство при превода и популяризирането на детска и юношеска литература

Маквала Гонашвили, Иракли Абашидзе и Григол Абашидзе, ХЛХ, 2017 - Специална награда за изключително високи постижения в областта на превода от български на чужд език - за превода на Стихове на Христо Ботев (двуезично издание) на грузински,изд. „Мерани, Тбилиси

Мария Енчева, ХЛХ, 2017– Награда за ярки постижения – за превода ѝ от нидерландски език на Одеса Стар от Херман Кох, ИК „Колибри

Мария Николова, ХЛ, 2017 – Награда „Елена Мутева за ярко постижение на млад преводач на художествена литература - за превода ѝ от норвежки на стихосбирката на Олаф Х. Хауге Питай вятъра, изд. „ДА

Петя Петкова, ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения – за превода ѝ от английски на Слейд Хаус от Дейвид Мичъл, ИК „Прозорец

Росен Люцканов, НТЛ, 2017 - Награда за ярки постижения – за превода му от английски на Пътят към реалността. Пълен справочник за законите на Вселената от Роджър Пенроуз, „Изток-Запад

Светла Христова, ХЛХ, 2017 – Награда за ярки постижения – за превода ѝ от испански на Живи рани от Виктор дел Арбол, изд. „Изток-Запад

Хатидже Бербер, ЗП, 2017 – Награда за ярки постижения – за професионализма ѝ като преводач на документи и други специализирани текстове от и на персийски език и на класическа персийска литература

Христо Стаменов, НТЛ, 2017 – Специална награда за изключително високи постижения в областта на превода от български на чужд език – за превода му на английски на Българска граматика от Руселина Ницолова (Ruselina Nicolova, Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme)

 

2016 год.

Александър Костов, Райна Росенова, Кристина Димитрова ХЛ, 2016 г. – Наградата „Елена Мутева” за ярко постижение на млад преводач на художествена литература за превода им от английски език на романа „По пътя” от Джак Керуак, изд. „Парадокс”, 2016 г.

Благовеста Лингорска ХП, 2016 г. – Специална за превода от полски език на „Автопортрет на репортера; Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век; Другият от Ришард Капушчински, изд. СОНМ, 2015, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български

Богдан Богданов, проф. 2016 г. – Специалната награда за изключително високи постижения в областта на превода на Съюза на преводачите в България се присъжда (посмъртно) за превода от старогръцки език на „Диатрибиот Епиктет, изд. на НБУ, 2015 г., изд. Жанет-45, 2016 г. и за големите му заслуги за задълбоченото и вдъхновено представяне на античната мисъл и култура в България

Ванина Божикова ХЛ, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от румънски език на романа Животът на Костас Венетис от Октавиан Совиани, изд. Парадокс, 2015 г.

Владимир Градев ХП, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от английски език на Урнопогребение от Томас Браун, изд. Фондация Комунитас, 2016 г.

Даниела Илиева ЗП, 2016 г. – Награда за ярки постижения за нейната висококвалифицирана дългогодишната дейност като преводач на документи и други писмени и устни преводи от и на италиански език

Дария Карапеткова ТИК, 2016 г. – Специална награда за книгата За PRЕВОДА – приносна разработка в теорията и практиката на превода, издадена от издателство „Колибри”, 2016

Димана Илиева ХЛ, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от английски език на романа Обладаване от А. С. Байът, изд. Агата-А, 2015 г., както и на Ангел Игов и Валентин Кръстев за преводите им на стиховете в романа

Златозар Боев 2016 г. – Награда за цялостна дейност в областта на превода за изключителните му професионални преводачески умения в специализирания превод и редакция на научна и научно-популярна литература от английски език

Йорданка Чакалова 2016 г. – Награда за цялостна дейност в областта на превода за изключителни високо професионални преводи в областта на научната и научно-популярната литература и за нейната висококвалифицирана дългогодишна дейност като устен преводач с английски език

Красимир Кавалджиев ХЛ, 2016 г. – Специална награда за превода му от български на френски език на Дилетант от Чавдар Мутафов, изд. Le Soupirail, 2016 г.

Кристина Димитрова, Александър Костов, Райна Росенова ХЛ, 2016 г. – Наградата „Елена Мутева“ за ярко постижение на млад преводач на художествена литература за превода им от английски език на романа По пътя от Джак Керуак, изд. Парадокс, 2016 г.

Ксения Кумчева ЗП, 2016 г. – Специална награда за нейната висококвалифицирана дългогодишна дейност като преводач на документи и други писмени и устни преводи от и на сръбски и хърватски език

Ладислав Цветков 2016 г. – Награда за цялостна дейност в областта на превода за високопрофесионалната му дългогодишна дейност като синхронен и консекутивен преводач с чешки език и за специалния му принос в издигане престижа на СПБ

Лиляна Симеонова ХП, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от латински език на Разплата; История на Отон; Пратеничество в Константинопол от Лиудпранд Кремонски, изд. Изток-Запад, 2015 г.

Мария Пачкова 2016 г. – Награда за цялостна дейност в областта на превода за изключителни професионални преводачески умения в областта на литературния превод и за висококвалифицирана и дългогодишна дейност като преводач на документи от испански и френски език

Мая Ценова ХЛ, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от арабски език  на сборника с разкази Лудият от площад „Свобода“ от Хасан Бласим, изд. Жанет-45, 2015 г.

Милена Нецова ТИК, 2016 г. – Награда за ярки постижения за книгата Система на английските фамилни имена, изд. Изток-Запад, 2016 г.

Нина Николова ХП, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от немски език на Парадигми към една метафорология от Ханс Блуменберг, изд. Критика и хуманизъм, 2015 г.

Рада Шарланджиева 2016 г. – Награда за цялостна дейност в областта на превода за изключителен професионализъм и майсторство в преводите на художествена литература от английски, сръбски, хърватски и френски език и като редактор на преводна литература

Райна Росенова, Александър Костов, Кристина Димитрова ХЛ, 2016 г. – Награда „Елена Мутева“ за ярко постижение на млад преводач на художествена литература за превода им от английски език на романа По пътя от Джак Керуак, изд. Парадокс, 2016 г.

Светла Кьосева ХЛ, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от унгарски език  на сборника с разкази Брудершафт от Едина Сворен, изд. Сонм, 2016 г.

Силвия Борисова ХЛ, 2016 г. – Специална награда за превода от полски език на стихосбирката Невидима ръка от Адам Загаевски, издателство за поезия ДА, 2016 г.

Снежана Милева СК, 2016 г. – Специална награда за нейната викококвалифицирана дългогодишна дейност като устен преводач и преводач на специализирана научна и техническа литература и на документи от немски език

Стела Джелепова ХЛ, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от норвежки език на драмата в стихове Пер Гюнт от Хенрик Ибсен, изд. Хемус Груп, 2016 г.

Стилиян Йотов ХП, 2016 г. – Награда за ярки постижения за превода от немски език на „Детективският роман; Служителите“ от Зигфрид Кракауер, изд. Агата-А, 2016 г.

„Християнство и култура, списание ХП, 2016 г., замислено от фондация „Комунитас“ като открита територия за задълбочен и ерудиран разговор по проблемите на духовността и значението на християнството в нашето общество – Отличие за неговата диалогичност и умението да представя в отлични преводи съчиненията на автори с различно вероизповедание и възгледи от различни страни и епохи

 

2015 год.

Алина Караханова ЗП, 2015 г. – Специална награда за изключително високи постижения – за високо квалифицираната ѝ дейност като преводач на документи и материали от и на турски език, както и като синхронен и консекутивен преводач в досъбедното и съдебно производство и на множество културни двустранни турско-български събития, за активната ѝ работа в защита на професията на заклетия преводач и по случай нейния юбилей

Андрей Кирков, 2015 г. – Награда за цялостна дейност – за изключителните му професионални преводачески умения в специализирания превод на документи от и на гръцки и сръбски език и за неговата съпричастност и активна подкрепа към дейността на сдружението

Андрей Матеев СК, 2015 г. – Награда за цялостна дейност – за изключителните му професионални преводачески умения, проявени и доказани в дългогодишната му преводаческа дейност като синхронен и консекутивен преводач с полски, руски, френски и английски език.

Ани Леви СК, 2015 г. – Награда за цялостна дейност – за висококвалифицираната ѝ дългогодишна преводаческа дейност като синхронен и консекутивен преводач с испански, руски и френски език

Борис Парашкевов ТИК, 2015 г. – Специална награда за книгата му „Българска транскрипция на немски имена“ – приносна научна теоретична разработка и ценно речниково пособие в областта на транскрипцията на имена от чужди езици, издадена от изд. „Изток-Запад“, май 2015 г.

Вера Деянова, 2015 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност за проявеното забележително преводаческо майсторство в множеството ѝ преводи от полски на български език на едни от най-изявените автори на полската литература

Владимир Игнатовски, проф. ХП, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода му от руски език на „В търсене на Константинопол“ от Сергей Иванов, изд. „Изток-Запад“, 2015 г.

Владимир Трендафилов, проф. ТИК, 2015 – Награда за ярки постижения за научно-теоретичната му разработка „Употребите на британския ментор: рецепцията на Чарлс Дикенс в България“, ИК „Колибри“, април 2015 г.

Жела Георгиева ХЛ, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода ѝ от руски език на романа „Пътища в нощта” от Гайто Газданов, издателство „Аквариус“, 2015 г.

Жоро Маринов, 2015 г. – Награда за цялостна дейност – за изключителните му професионални преводачески умения в специализирания научно-технически писмен и устен превод с английски, испански и руски език, за специалните му заслуги за квалифициране на преводачески кадри в областта на този вид превод в секция НТЛ към СПБ и като преподавател в Магистърската програма по превод на СУ

Людмила Холодович и Александър Киров ХЛ, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода им от японски език и съставителство на антология „Японски разкази“ – двуезично издание на изд. „Изток-Запад“, 2015 г.

Манол Пейков ХЛ, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода му от английски език на „Сърцето ти нося (в сърцето си го нося) “ от Е.Е.Къмингс (поезия), изд. „Жанет-45“, 2015 г.

Мария Пипева ТИК, 2015 г. – Награда за ярки постижения за научно-теоретичната ѝ разработка „Своето в чуждото, чуждото в своето: българските преводи на английска детска литература“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014 г.

Мирослав Чорбанов, 2015 г. – Награда за цялостна дейност – за изключителните му професионални преводачески умения и дългогодишна работа в областта на специализирания превод на документи от и на полски език

Михаил Бушев, доц. НТЛ, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода му от руски на английски на монографията на учени от БАН и РАН „Стронциеви и калциеви лазери“ и за превода от английски на български на монографиите на А. Милър „Юнг, Паули и една научна идея фикс“ и на Ф. Диаку и Ф. Холмс „Cрещи в небесата“

Надежда Розов ХЛ, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода ѝ от английски език на романа „Последният дъх на Мавъра“ от Салман Рушди, ИК „Колибри“, 2015 г.

Стефан Русинов 2015 г. – Награда на СПБ „Елена Мутева“ за художествен превод от млад преводач – за превода му от китайски език на „Изплези си езика” от Мо Дзиен, издателство „Жанет-45“, 2015 г.

Христина Балабанова, 2015 г. – Награда за цялостна дейност – за приноса ѝ за развитието на теорията, историята и критиката на превода в областта на словакистиката и бохемистиката.

Чавдар Петков, проф. НТЛ, 2015 г. – Специална награда за изключително високи постижения – автор на идейния проект и главен редактор на двутомен „Терминологичен английско-немско-руско-български речник в областта на земеделието и земеделската техника“, изработен от колектив. Речникът има и стойност на терминологичен стандарт в областта на земеделието

Юлиан Антонов ХП, 2015 г. – Награда за ярки постижения за превода му от английски език на „Да гледаш болката на другите” от Сюзан Зонтаг, изд. „Изток-Запад“, 2015 г.

 

2014 год.

Анастасия Рашева ХП, 2014 г. – Специална награда за изключително високи постижения за превода от немски на „Парерга и паралипомена“ от Артур Шопенхауер и за цялостното му представяне, изд. „Захарий Стоянов“, София, 2009 – 2014 г.

Андрей Романов ХП, 2014 г. – Награда  за ярки постижения за превода от руски на „Стълб и крепило на Истината“ от Павел Флоренски, изд. „Омофор“, София, 2013 г.

Атанас Атанасов ХП, 2014 г. – Награда за ярки постижения  за превода от старогръцки на „Извор на знанието“, т. І от св. Йоан Дамаскин, изд. „Изток-Запад“, София, 2014 г.

„Български книжици“, книжарница 2014 г. – Грамота за благородното усилие да представя широка панорама на публикуваните в България книги от всички области на знанието и творби на художествената литература, както и за особеното внимание към труда на преводачите, чиито имена винаги присъстват на електронната ѝ страница.

Валентина Полянова, 2014 г. – Награда за цялостната ѝ преводаческа и редакторска дейност в трудната област на т.нар. „обратен превод“ от родния на чуждия език: от български на руски и украински

Давид Бернщейн ХЛ, 2014 г. – Награда за особени заслуги при превод от български на чужд език за превода на чешки на „Адриана“ от Теодора Димова, издание на чешкото изд. „Петър Щенгъл“, Прага, 2013 г.

Джузепе Дел Агата, 2014 г. – Награда за особени заслуги при превод от български на чужд език за превода на италиански на „Физика на тъгата“ от Георги Господинов, издание на италианското изд. „Воланд“, 2013 г.

Дора Скочева-Цветкова ЗП-СК, 2014 г. – Специална награда за изключително високи постижения във висококвалифицираната ѝ дългогодишна дейност като преводач на документи и материали от и на испански език към испаноезичните посолства у нас, както и като синхронен и консекутивен преводач

Дора Янева, 2014 г. – Награда за цялостната ѝ преводаческа дейност от естонски, фински и руски на поезия, проза и драматургия и като заклет преводач

Екатерина Димова, 2014 г. – Награда за цялостна дейност като един от основателите на синхронния превод в България и на курсовете за млади синхронни преводачи, за приноса ѝ за развитието на теорията, историята и критиката на превода и за изграждане на професионалисти преводачи с английски език

Елена Радинска, 2014 г. – Награда за нередактиран превод от млад преводач във всички области на превода за превода от шведски на „Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна“ от Юнас Юнасон, ИК „Колибри“, София, 2014 г.

Елена Филипова ТИК, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от английски на „След Вавилон – аспекти на езика на превода“ от Джордж Стайнер, изд. „Изток-Запад“, София, 2014 г.

Ива Иванова ХЛ, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от немски на „Леон и Луиза“ от Алекс Капю, изд. „Атлантис-КЛ“, София, 2014 г.

Калоян Праматаров ХЛ, 2014 г. – Награда за художествен превод от млад преводач за превода от френски на „Царят със златната маска и други фантастични истории“ от Марсел Швоб, изд. СОНМ, 2013 г.

Катя Диманова ХЛ, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от испански на „Със зъби и нокти“ от Едуардо Мендоса, ИК „Колибри“, София, 2013 г.

Кристин Димитрова ХЛ, 2014 г. – Специална награда за изключително високи постижения за превода от английски на „На лов за Снарк“ от Луис Карол, ИК „Колибри“, София, 2013 г.

Людмила Пиперова, 2014 г. – Специална награда за изключително високи постижения за дългогодишната ѝ дейност като преводач на документи и други писмени и устни преводи от и на испански език

Митко Новков ТИК, 2014 г. – Награда за ярки постижения при отразяване на високо професионални преводи на български произведения на чужди езици, направени от чуждестранни българисти

Михаил Кирков, 2014 г. – Награда за цялостна дейност и изключителните му професионални преводачески умения в специализирания превод на документи от и на немски, английски, руски и френски език

Николай Краев, 2014 – Награда за цялостна дейност в успешната му дългогодишна преводаческа работа като синхронен и консекутивен преводач с немски език

Петко Т. Хинов ХЛ, 2014 г. - Специална награда за изключително високи постижения за превода от старокитайски на „Тридесет и шестте стратегеми“ изд. „Изток-Запад“, София, 2013 г. и за „Нощни разговори край огнището” от Уан Юнбин, изд. „Изток-Запад“, София, 2014 г.

Рада Панчовска, 2014 г. – Награда за цялостна дейност с многобройните ѝ преводи от испански на испаноезична поезия и проза и за преводите ѝ на българска поезия на испански език

Русанка Ляпова ХЛ, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от хърватски на „Мама Леоне“ от Миленко Йергович, издателство ИК „Жанет 45“, Пловдив, 2014 г.

Светослав Малинов ХП, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от английски на „Политически есета“, от Дейвид Хюм, изд. „Сиела“, София, 2014 г.

Теодор Леков ХП, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от древноегипетски на „Книга на мъртвите“, изд. „Изток-Запад“, София, 2014 г.

Теодора Карамелска ХП, 2014 г. – Награда за ярки постижения за превода от немски на „Фрагментарният характер на живота“, от Георг Зимел, изд. „Критика и хуманизъм“, София, 2014 г.

Христина Милушева, 2014 г. – Награда за цялостна дейност с многобройните ѝ преводи от чешки и словашки език и за дългогодишната ѝ професионална работа като преводач-редактор

Хюсеин Мевсим ТИК, 2014 г. – Награда за ярки постижения за авторската му книга „Между два бряга“, ИК „Жанет 45“, Пловдив, 2013 г.

 

2011 – 2013 год.

Александър Андреев ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Моите награди“ и на „Сеч. Една възбуда” от Томас Бернхард

Александър Шурбанов ХЛ, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за превода на „Великите трагедии“ от Уилям Шекспир

Андрей Кирков СК, 2013г.  – Специална награда за изключително високи постижения и за заслуги в популяризирането на дейността и издигането на престижа на СПБ в България и в чужбина

Анелия Петрунова ХЛ, 2013г.  – Награда за преводите ѝ на книги за деца от Туве Янсон („Дамян Яков“)

Анета Данчева-Манолова ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Голям европейски роман“ от Кун Петерс

Антония Пенчева ХП, 2013г. – Награда за превода на „Праговете на Бенедикт” от Лаура-Синтия Черняускайте

Атанас Звездинов, 2013 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност от чешки, словашки и руски език и по случай 70-годишния му юбилей

Васил Атанасов, 2013г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност от и особено на английски език

Васил Самоковлиев ХЛ, 2013г. – Награда за превода на „Уроци по танци за възрастни и напреднали” и на „Обслужвал съм английския крал“ от Бохумил Храбал

Веселина Райжекова ЗП, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения и за заслуги в преподавателската дейност със създаване на специална обучителна програма в областта на заклетия превод, както и за големия ѝ принос в изграждането и укрепването на секция Заклети преводачи

Владимир Бернер СК, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за преводите му като дългогодишен синхронен и консекутивен преводач с руски език, включително на правителствено равнище и по случай неговата 60-годишнина

Владимир Ганев, 2013 г. – Награда за цялостна преводаческа дейност от английски език на научно-техническа литература, превод на документи и на художествена литература

Владимир Градев ХП, 2013 г. – Награда за превода на „Разум и вяра“ от Блез Паскал

Георги Ганев ЗП, 2013 – за приноса му в популяризирането дейността на СПБ в България

Данаил Стефанов и Симеон Стефанов ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Да се смея, като умра“ от Фадила Нура Хавер (поощрение за млад преводач)

Даринка Кирчева ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Приумиците на смъртта“ от Жозе Сарамаго

Дария Карапеткова ТИК, 2013 г. – Награда за книгата ѝ „Ботуша в българската литературна мода. Преводите на италианска литература у нас от Освобождението до 1989 г.“

Евгения Панчева ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Тамерлан Велики“ от Кристофър Марлоу, „Колибри“, 2011 (поезия) и на „Похищението на къдрицата“ от Алекзандър Поуп („Изток-Запад“, 2013)

Емилия Юлзари ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Исав” от Меир Шалев („Колибри“, 2012) и за приноса ѝ в популяризирането на романното творчество на Марио Варгас Льоса

Златозар Боев НТЛ, 2013 г. – Награда за преводите му на 17 природонаучни енциклопедични книги на издателство „Фют“ в периода 2010-2013 година

Иво Панов и Алиреза Пурмохаммад ХЛ, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за превода на „Шах-наме“ (Книга за царете І) от Абулгасем Фердоуси

Иглика Василева ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Орландо“ от Вирджиния Улф

Илзе Калинова, 2013 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност от български на немски език

Илиана Владова, 2013 г. – Награда на СПБ за цялостна дейност и за изключителен професионализъм и майсторство в превода на художествена литература от руски език, за неоспорим принос в общата и частната теория на превода

Илиана Сараулева СК, 2013 г. – Награда за изключително високи постижения в областта на синхронния и консекутивния превод с английски език в Европейския парламент и Европейската комисия 2012 г., за над 40-годишна непрекъсната преводаческа дейност и по повод 20-та годишнина от функционирането на редовен български преводачески екип в ЕС, Брюксел

Йонка Найденова ТИК, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за научноизследователския ѝ труд, представляващ значителен принос в частната и общата на теория на превода „Унгарските реалии в контекста на културния трансфер“ („Изток-Запад“, 2012)

Кирил Кадийски ХЛ, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за превода на „Пиеси в три тома“ от Жан-Батист Молиер

Кольо Коев ХП, 2013 г. – Награда за превода на „Смисловото изграждане на социалния свят” от Алфред Шютц

Ладислав Цветков ЗП, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за приноса му в създаването и укрепването на секция Заклети преводачи

Любов Палиева СК, 2013 г. – Награда за изключително високи постижения в областта на синхронния и консекутивния превод с немски език в Европейската комисия, Икономическия и социален комитет към ЕС и Комитета на Регионите през 2012 г., по повод 20-та годишнина от функционирането на редовен български преводачески екип в ЕС, Брюксел и във връзка с нейната 60-годишнина и 40 години непрекъсната успешна преводаческа дейност

Любомир Илиев ХЛ, 2013 – Специална награда за изключително високи постижения за превода на „Сомнамбулите“ от Херман Брох

Людмила Илиева, 2013 г. – Награда за цялостна дейност като дългогодишен синхронен и консекутивен преводач с испански език, включително на правителствено равнище, университетски преподавател по устен превод, автор на теоретични трудове по превод

Людмила Петракиева, 2013 г. – Награда за цялостна преводаческа дейност от и на испански език на хуманитаристика и художествена литература и като дългогодишен преводач в Националното радио

Маргарита Камбосева, 2013 г. – Награда за цялостна преводаческа дейност от унгарски,

фински, френски, руски и английски език на научно-техническа литература

Марин Бодаков ТИК, 2013 г. – Награда за книгата му „Преведе от...“ („Панорама“, 2012)

Марина Младенова ТИК, 2013 г. – Награда за книгата ѝ „Елена Мутева (1829-1854). Едно закъсняло завръщане“

Мария Донева ХЛ, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за превода на „Нашият общ приятел“ от Чарлс Дикенс

Мария Петкова, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения и изключително високи успехи в различни области на превода от и на руски и украински език: 30 преведени книги, над 10 хиляди страници публицистика и текстове със специализирана лексика, синхронен и консекутивен превод, превод на научна литература

Михаил Кирков, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения и за заслуги в популяризирането на дейността и издигането на престижа на СПБ в България и в чужбина

Найден Вълчев, 2013 г. – Награда за цялостна преводаческа дейност от руски, белоруски и украински език и по случай 85-годишния му юбилей

Нева Мичева ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Шейсет разказа“ от Дино Будзати  и на „Телефонни обаждания“ от Роберто Боланьо

Огняна Иванова ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Пеша през Атлантическия океан“ от Били Колинс (поезия)

Павел Боянов ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Великият Гетсби“ от Франсис Скот Фицджералд (поощрителна за млад преводач)

Паисий Христов ХЛ, 2013 г. – Награда за превода му на „Тристан и Изолда“

Петър Герджиков НТЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Пристратени към Интернет. От скуката до зависимостта“ от д-р Мишел Отфьой и от д-р Дан Велеа (поощрение за млад преводач)

Правда Спасова ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Моите правилни възгледи за всичко“ от Лешек Колаковски

Рада Шарланджиева ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Лудвиг“ и на „Братът“ от Давид Албахари

Райна Камберова и Албена Стаматова ХП, 2013 г. – Награда за превода им на „Дванайсетте обръча“ от Юри Андрухович

Росица Ташева ХЛ, 2013 – Награда за превода на „Мандарините“ от Симон дьо Бовоар

Румяна Сарайдарова ЗП, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за приноса ѝ в създаването и укрепването на секция Заклети преводачи

Сабина Павлова ТИК, 2013 г. – Награда за книгата ѝ „Българската двуезична лексикография от Освобождението до края на ХХ век“

Светла Маринова ХП, 2013 г. – Награда за превода на „Тотем и табу“ от Зигмунд Фройд

Светла Мутафова, 2013 г. –Награда за цялостна преводаческа дейност от и на немски, английски, руски, испански, френски език на научно-техническа литература, превод на документи и устен превод

Стефанка (Таня) Кметова СК, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения и за дългогодишната ѝ непрекъсната преводаческа дейност с английски език, за заслугите ѝ като преподавател в университетската школа за синхронен превод и по случай нейната 75-годишнина

Христо Попов ХЛ, 2013 г. – Награда за превода на „Небесен пансион“ от Миле Стоич (поезия)

Цочо Бояджиев ХП, 2013 г. – Специална награда за изключително високи постижения за преводите на съчинения на Тома от Аквино „Сума на теологията“, „Философски трактати“ („Изток-Запад“, 2003 – 2012), „Сума против езичниците“ (Фондация „Комунитас“, 2011, 2013) и за изключително големия му принос в представянето на философската мисъл на Средновековието и Ренесанса на български език

 

2009 – 2010 год.

Александър Шурбанов, 2010 г. – Специална награда на СПБ за цялостен принос в областта на преводаческото изкуство и за литературоведските му изследвания в областта на англицистиката и американистиката

Асен Марчевски, 2010 г. – Специална награда на СПБ за цялостен принос към българската култура като преводач, редактор и популяризатор на българско-италианските отношения.

Борис Парашкевов, 2010 г. – Специална награда на СПБ за цялостен принос към българската култура като преводач във всички области на превода и за постижения в областта на съпоставителните българско-германистични изследвания.

Весела Кацарова ХЛ, 2010 г. – Награда за превода на „Златната тетрадка“ от Дорис Лесинг.

Владимир Бернер СК, 2010 г. – за творчески постижения в областта на синхронния и консекутивния превод

Дора Цветкова СК, 2010 г. – Награда на СПБ за творчески постижения в областта на синхронния и консекутивния превод

Емил Басат ТИК, 2010 г. – Награда на СПБ за принос към история и теория на превода в България като автор на поредицата „Портрети на български преводачи“

Зорница Христова ХЛ, 2010 г. – Награда за превода на „Бял шум“ от Дон ДеЛило

Иво Панов ТИК, 2010 г. – Награда на СПБ за научна редакция на първия в България голям академичен Персийско-български речник

Михаил Бушев, 2010 г. – Специална награда на СПБ за цялостна преводаческа и експертна дейност при изграждането на преводни терминологични системи

Петър Велчев ХЛ, 2010 г. – Награда на СПБ за съставителство и превод на „Руски поети“

Русанка Ляпова ХЛ, 2010 г. – Награда за превода на „Пейзаж, рисуван с чай“ от Милорад Павич

Списание „Панорама“ 2010 г. – Специална награда по повод 30 години от създаването му – за принос в представяне на художествения превод като изкуство и на Жела Георгиева, главен редактор на списанието

Яна Букова ХЛ, 2010 г. – Награда на СПБ за превода на „100+1 фрагмента“ от Сафо и на „Стихотворения“ от Гай Валерий Катул

 

2007 – 2008 год.

Александър Андреев ХЛ, 2008 г. – Награда за превода от немски език на „Изличаване“ от Томас  Бернхард

Андрей Г. Андреев ХЛ, 2008 г. – Награда на СПБ за превод на поезия – за превода от руски език на „Божествен огън“ от Владимир Соловьов и сборника избрани преводи на руски поети „Калина алена, калина черна“

Боян Ал. Алексиев ТИК, 2008 г. – Награда на СПБ в областта на теорията, историята и критиката на превода за високи постижения в изграждането на преводната терминологична система и двуезичната терминологична лексикография

Бора Беливанова, 2008 г. – Награда на СПБ за превода на „Китайски класически новели“ и за приноса ѝ за развитието на китаистиката в България

Галина Меламед – за превода от френски език на „Подготовката на романа“ от Ролан Барт, „Възможност за остров” от Мишел Уелбек и „Легационен секретар“ от Жиро-Манжен

Генчо Дончев 2008 г. – Голямата награда на СПБ за талантливо представяне на класическото философско наследство на немските мислители, главно Хегел, и по случай 80 години от рождението му

Ерика Лазарова ХП, 2008 г. – Награда за превода от немски език на „Човешко, твърде човешко“ от Фридрих Ницше

Живка Балтаджиева ХЛ, 2008 г. – Награда за превода на испански език на поетичната антология „Пространства“ от Блага Димитрова

Здравка Ст. Петрова ХЛ, 2008 г. – Награда за превода от руски език на „Искрено ваш Шурик“ от Людмила Улицка, „Училище за глупаци“ от Саша Соколов и „Главата на Гогол“ и „Игрите на гения, или животът на Леонардо“ от Анатолий Корольов

Ивета Милева ОПЛ, 2008 г. – Награда на СПБ за превода от немски език на „Символи на промяната. Анализ на прелюдията към шизофренията“ от Карл Г. Юнг

Йордан Костурков, 2008 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа и научна дейност – за ярко присъствие като преводач и тълкувател на англоезичните литератури

Крум Ацев ХЛ, 2008 г. – Специална награда на СПБ – за изключителен принос към българската култура и обогатяването ѝ с високохудожествени творби от световната литература

Ладислав Цветков СК, 2008 г. – Награда на СПБ в областта на устния превод – за дългогодишна високо професионална дейност в областта на устния и непубликувания превод

Людмила Харманджиева-Баева 2008 г. – Награда на СПБ за принос към българската култура и за яркото ѝ присъствие като преводач и редактор на англоезична литература

Маргарита Дренска ХЛ, 2008 г. – Награда на СПБ за превода от португалски език на романите на португалския класик Еса де Кейрош „Грехът на отец Амару“, „Братовчедът Базилиу” и „Реликвата“

Невена Стефанова, 2008 г. – Голяма награда на СПБ за ярко присъствие в българската култура като преводач и редактор на унгарска, френска и руска поезия и по случай 85 години от рождението ѝ

Нина Кунова ОПЛ, 2008 г. – Награда за активна и високо професионална дейност в областта на обществено-политическия превод (писмен и устен)

Огнян Стамболиев, 2008 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа и научна дейност – за високи постижения в представянето на френска и румънска проза и хуманитаристика

Пенка Пейнирджиева, 2008 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа и научна дейност – за дългогодишната ѝ високо професионална дейност в областта на обществено-политическия превод

Рада Панчовска ХЛ, 2008 г. – Награда на СПБ за превода от испански език на „Поезия” от Луис Фелипе Виванко

Светла Мутафова НТЛ, 2008 г. – Награда на СПБ за превод на научна литература – за високи постижения в областта на научно-техническия превод

Симеон Владимиров 2008 г. – Специалната награда на СПБ за изключителен принос към българската култура и обогатяването ѝ с високохудожествени творби от световната литература

Слава Николова-Герджикова 2008 г. – Награда на СПБ за принос към българската култура

Чавдар Добрев ТИК, 2008 г. – Награда за високи постижения в теорията, историята и критиката на превода

 

2005 – 2006 год.

Аглика Маркова ОПЛ, 2006 г. – Награда на СПБ за превод в областта на обществените науки и хуманитаристиката – за превода от английски на „Кратка история на Америка“ от Алън Акселрод

Александър Миланов ХЛ, 2006 г. – Награда на СПБ – за принос в обогатяването на българската култура с високохудожествени творби от световната литература

Андрей Манолов ХЛ, 2006 г. – Награда на СПБ за превод на поезия – за превода от френски език на „Преддверието на светлината“ от Сен-Джон Перс и „Пет големи оди“ от Пол Клодел

Анюта Качева ХЛ, 2006 г. – Награда за ярки постижения за превода от норвежки на „Кръвни братя“ от Ингвар Амбьорсен

Бисер Минев ЗП, 2006 г. – Награда на СПБ в областта на превода на документи

Благовеста Лингурска НТЛ, 2006 г. – Награда на СПБ за превод на научна литература – за превода от полски език на „Полски следи в изграждането на нова България 1877-1914“ от Збигнев Клейн и „Народна сотириология на мюсюлманите (помаците) и православните от района Чепеларе в България“ от Магдалена Любанска

Борис Парашкевов ХЛ, 2006 г. – Голямата награда на СПБ за превода от средновисоконемски на епоса „Песен за Нибелунгите“

Борис Янишевски, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Венцеслав Константинов, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Веселина Райжекова . – Награда за превода от арабски език на „Хай ибн Якзан“ от Ибн Туфайл

Владко Мурдаров ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от немски език на „Драми“ от Елфриде Йелинек

Ганчо Савов, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Георги Цанков ТИК, 2006 г. – Награда за представяне на преводната литература в културната периодика

Гюлчин Чешмеджиева-Ковачева, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Димитър Зашев ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от немски на „Битие и време“ от Мартин Хайдегер

Екатерина Делева ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от испански език на „Инстинкт за Инес“ от Карлос Фуентес и „Раят зад другия ъгъл“ от Марио Варгас Льоса

Елена Константинова ТИК, 2006 г. – Награда в областта на теорията, историята и критиката на превода за превода на френски енциклопедии в серия „Културно наследство“

Елена М. Минкова, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Жела Георгиева ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от хърватски на „Музеят на безусловната капитулация“ от Дубравка Угрешич и за превода от сръбски на „Магазинчето „Сполука“ от Горан Петрович

Иван Тотоманов ХЛ-ХП, 2006 г. – Награда за превода от руски език на „Енциклопедия на руската душа. Роман с енциклопедия“ от Виктор Ерофеев, на „Монументална пропаганда“ от Владимир Войнович и на „Диалектика на преходния период“ от Виктор Пелевин

Иглика Василева ХЛ, 2006 г.Голямата награда на СПБ за превода от английски на „Одисей“ от  Джеймс Джойс

Киряк Цонев ХЛ, 2006 г. – Награда за превод на проза (заедно със Славян Русчуклиев) – за превода от арабски език на „Хиляда и една нощ“

Красимир Мирчев ХЛ, 2006 г. – Награда на СПБ за принос в обогатяването на българската култура с високохудожествени творби от световната литература

Красимира Дойчева ЗП, 2006 г. – Награда на СПБ в областта на превода на документи

Лоте Карл Маркова, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност и за представянето на българска художествена литература на немски език

Любен Любенов ХЛ, 2006 г. – Награда на СПБ за принос в обогатяването на българската култура с високохудожествени творби от световната литература

Любов Драганова ТИК, 2006 г. – Награда на СПБ в областта на теорията, историята и критиката на превода – за превода от френски език на енциклопедии в областта на културата и образованието

Майа Разбойникова ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от немски на „Пианистката“ от Елфриде Йелинек

Мари Врина-Николов ТИК, 2006 г. – Награда в областта на теорията, историята и критиката на превода за „Отвъд пределите на превода. История на една дихотомия“

Марина Маринова ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от албански на „Невъзвратимо лято“ от Бесник Мустафай

Мария Хаджиева, 2006 г.Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Мартин Христов ХЛ, 2006 г. – Поощрителна награда за млад преводач – за превода му от унгарски на „Покоят“ от Атила Бартиш и за превода и съставителството на „Опиум“ от Геза Чат

Мая Ценова, 2006 г. – Специална награда на СПБ за особени заслуги при превод в много трудни условия за национална кауза

Петър Велчев, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Розия Самуилова ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от турски на „Името ми е „Червен“ от Орхан Памук

Росен Ангелов ХП, 2006 г. – Поощрителна награда за млад преводач – за превода му от английски на „Душевно здравото общество“ от Ерих Фром

Росица Ташева-Гурковска ХЛ, 2006 г. – Награда за превода от френски на „Тетрадки 1957 – 1972“ от Емил Чоран

Румяна Л. Станчева ХЛ, 2006 г. – Награда за превод на поезия – за превода на румънската стихосбирка „Коридори с огледала“ от Ана Бландиана

Сергей Игнатов ОПЛ, 2006 г. – Награда за превод в областта на обществените науки и хуманитаристиката – за первода на „Мъдростта на древните египтяни“

Славян Русчуклиев ХЛ, 2006 г. – Награда за превод на проза (заедно с Киряк Цонев) за превода от арабски език на „Хиляда и една нощ“

Станимир Делчев ОПЛ, 2006 г. – Награда за превод в областта на обществените науки и хуманитаристиката за превода от френски на „Балканска Европа от 1945 до наши дни” от Бернар Лори

Стоян Атанасов 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Теодора Джебарова, 2006 г. – Награда за цялостна преводаческа дейност

Филип Гинев, 2006 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност и по повод 90-та му годишнина

 

2000 – 2004 год.

Александър Шурбанов ХЛ, 2004 г. – Съвместна награда на СПБ и издателство „Прозорец“ за превод на проза – за превода на „Гертруда и Клавдий“ от Джон Ъпдайк

Анелия Гуревич 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Арманд Басмаджян ТИК, 2004 г. – Съвместна награда на СПБ и посолството на Република Армения – за теория, история и критика на превода – за авторската книга с преводи на произведения „Арменската литература V – ХVІІІ век. История и христоматия“ (2001 г.)

Валентина Донкова ХЛ, 2004 г. – Поощрение за превод на художествена проза

Вера Деянова 2004 г. – Награда за превода на „Силата на вкуса“ от Збигнев Херберт

Димитър Ст. Бъчваров, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Ивета Милева ОПЛ, 2004 г. – Награда на СПБ за превод в областта на обществените науки и хуманитаристиката – за превода на „Балкански работи“ от Рихард фон Мах

Иво Панов ТИК, 2004 г. – Поощрение за теория, история и критика на превода – за историко-критическата студия „Омар Хайям в България“

Йонка Найденова ТИК, 2004 г. – Награда на СПБ за теория, история и критика на превода – за авторските книги „Панорама на унгарската литература на ХХ век“ (2002 г.) и „Унгарската книга в България. Библиография, 1882-2000“ (2001 г.) и за цялостния ѝ принос в развитието на унгаристиката в България и на българистиката в Унгария

Кристин Димитрова ХЛ, 2004 г. – Награда на СПБ за превод на поезия – за превода на „Анаграмата“ от Джон Дън

Мария Георгиева ХЛ, 2004 г. – Съвместна награда на СПБ и издателство „Прозорец“ за превода на „Содом и Гомор“ от Марсел Пруст и „Игрите на размяната“ от Фернан Бродел

Никола Иванов, 2004 г. – Специална награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Пенка Пройкова, 2004 г. – Специална награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Райна Конушлиева, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Светла Манева, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Тодор Минчев, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Тодор Дънков, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Фросина Парашкевова, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Юлия Саздова Попова, 2004 г. – Награда на СПБ за цялостна преводаческа дейност

Яна Букова ХЛ, 2004 г. – Поощрение за превод на поезия – за преводи на гръцки поети

 

 

 

В памет на Анна Лилова – спомен на Лизе Качинка от ФИТ

Remembering Anna Lilova – A Personal Account by Liese Katschinka

When preparing the Xth FIT Congress on behalf of UNIVERSITAS Austria in Vienna in August 1984, as well as during my mandate as FIT Vice-President between 1984 and 1987, I had the privilege of working side by side with Anna Lilova. We we were the two women on the seven-member FIT Executive Committee and therefore also spent time together after EC meetings, where I could serve as a “tourist guide” to Anna Lilova. Below are some of my recollections of the years and times together with her.

I met Anna Lilova when UNIVERSITAS, the Austrian Interpreters and Translations Association, decided to organize the Xth FIT Congress in 1984. I was a complete newcomer to FIT and quite nervous when I attended an Executive Committee meeting in Gand, Belgium, in 1982 to discuss organizing the Vienna congress. To my complete surprise I was welcomed by the FIT Executive Committee (Anna Lilova, Hans Schwarz, Ewald Osers, René Haeseryn, and Jacques Goetschalckx) with warmth and cordiality – and in German. While the official languages of FIT were English and French, German was the lingua franca of the Executive Committee in those days. This was quite a relief for me, as I had expected that French (my C-language) would be the language of our negotiations. Anna Lilova was also fluent in French and Russian, in addition to her native Bulgarian. Her warmth and cordiality helped me to quickly overcome my anxiety.

In the months leading up to the Vienna congress, I came to know her better and began to realize what network of contacts she had built up in the world of translation. She was on excellent terms with the UNESCO officials who supported FIT in many ways, and she was keen to expand relations to translators in Africa and Asia. Her primary interest (and occupation) was literary translation (e.g. Stefan Zweig from German into Bulgarian) and translation theory.

Anna Lilova was first elected as a Council Member at the VIIIth Statutory Congress in Montreal, Canada, in 1977 and became FIT President in 1979 after Pierre-François Caillé’s sudden death. She was re-elected at the Warsaw congress in 1981, the Vienna congress in 1984 and the XIth FIT Congress in Maastricht, Netherlands, in 1987. Under the bylaws adopted in Vienna in 1984 she could have served one more term of office but in 1990 her Bulgarian association was unable to nominate her for the XIIth FIT congress in Belgrade. The times had changed and many of the translators association in the eastern part of Europe were struggling to make ends meet. The Council of Elders was established in Belgrade, and she was voted into this honorary function together with Ewald Osers and Hans Schwarz. The Council of Elders was eventually renamed group of Honorary Advisers – a position she was proud to hold until her death. In 1993 she was also awarded the Pierre-François Caillé medal.

Not only the political scene but also the world of translation was changing in the late eighties and early nineties. The focus was shifting from literary translation to “non-literary translation” (eventually “sci-tech translation”). Terminologists claimed their place within the federation. Interpreters asked to be given attention within FIT, and especially court interpreters felt that they would also benefit from exchanges with their colleagues in other countries under the FIT umbrella. As I am a conference and court interpreter myself and also work as a technical translator, I was able to explain to Anna the differences in these occupations as practiced in the east and west of Europe. She quickly reacted to these trends and opened FIT up to the many different facets of the translation profession. When she attended the 50-year anniversary of FIT, which was celebrated in Paris, she was excited to see how the federation had flourished and developed and really “become of age”.

In the early nineties Anna Lilova invited me to Sofia to speak to the members of the Bulgarian association about conference interpreting and court interpreting. This was one of several occasions when she also welcomed me to her home, gave me some glimpses of her private life, and showed me her collection of modern Bulgarian paintings. When EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) held a workshop for a EU project in Sofia – and a few years’ later the annual general assembly – I was able to pay her short visits. She always asked about FIT and remembered her the times of her FIT mandates. Until the end, already suffering from osteoporosis, she worked on translations and continued her teaching.  

I am grateful for the privilege of having known her and having had the opportunity to work with her on many FIT activities. And I will always fondly remember her warm smile and cordial spirit.

September, 2022