Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От април 2019 г. председател на СПБ е Веселина Райжекова.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

Анжелина Пенчева – преводач на месеца в Столична библиотека

      На 18 февруари 2020 г. в Литературния клуб на Столична библиотека гост в поредицата „Преводач на месеца“, вoдена от Петър Чухов, беше доц. д-р Анжелина Пенчева, един от изтъкнатите ни преводачи от чешки, с автори като Чапек, Хашек, Кундера, Храбал и много други в библиографията си, скъп приятел и колега от СПБ. Събитието бе водено от Емил Басат, председател на секция ТИК, а представящ бе доц. д-р Добромир Григоров от СУ „Св. Климент Охридски“, също изтъкнат бохемист и активен член на СПБ.

      Тук Ви предлагаме запис на интересния разговор, любезно предоставен ни от Е. Басат.