Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От октомври 2016 г. председател на СПБ е доц. д-р Иво Панов.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

Голямо отличие за Благовеста Лингорска

     На 4 март 2018 г., на тържествена церемония в Драматичния театър във Варшава, Преводаческата награда на името на Ришард Капушчински за високи заслуги за превода и популяризирането на творчеството на „репортера на века“ на чужд език бе връчена на българската преводачка Благовеста Лингорска.

     Благовеста Лингорска е родена през 1938 г. в София. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, където след това е дългогодишен преподавател по полски език. Към края на 1970-те години започва своята преводаческа дейност, свързана предимно с популяризирането на творчеството на Ришард Капушчински. Досега са издадени в неин превод творбите му „Императорът / Шахиншахът“, „Империята“, „Лапидарии“ (I–VI), „Избрано: Футболната война. Още един ден живот. „Абанос“, „Дневникът на репортера / Стремителният ход на историята. Записки на ХХ и ХХI век / Другият“. Под печат е книгата „Писането. С Ришард Капушчински разговаря Марек Милер“.

     През 2016 г. Благовеста Лингорска бе удостоена със Специалната награда на СПБ за изключително високи постижения за превода от полски език на „Автопортрет на репортера / Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век / Другият“ от Ришард Капушчински, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български.

     Честитим наградата на г-жа Лингорска с гордост и от сърце!

     Препоръчваме интервюто с Благовеста Лингорска, взето от Емил Басат, ръководител на Секция „Теория, история и критика на превода“ към СПБ, публикувано за първи път на сайта на секция „Художествена литература и хуманитаристика“ по случай получената наскоро награда.