Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От април 2019 г. председател на СПБ е Веселина Райжекова.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

In memoriam: Петко Хинов

Съюзът на преводачите в България с прискърбие съобщава за кончината на изключителния преводач и човек Петко Хинов (04.09.1972 – 03.01.2022).

Със своя кратък живот той остава във вечността на културните пространства в областта на китаистиката, християнската философия и богословието.

Високият професионализъм на П. Хинов е изявен в най-фина форма в преводите му от старокитайски, за които получава специалната награда на Съюза на преводачите в България за изключително високи постижения в областта на превода (2014 г.), както и Националната награда на Министерство на културата „Христо Г. Данов“ (2015 г.), а през 2017 г. е отличен с Годишната награда за особен принос към китайската книга.

Поклон пред светлата му памет!