Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От октомври 2016 г. председател на СПБ е доц. д-р Иво Панов.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

In memoriam – Димитър Зашев

     В началото на месец февруари ни напусна проф. д-р Димитър Зашев (1948–2018) – преводачът на „Битие и време“ на Хайдегер, „Хаос и форми“ на Лукач, „За произхода и целта на историята“ на Ясперс..., самобитният философ, феноменологът, поетът, любимият преподавател на поколения културолози и художници. 

     Нека почива в мир!

На болката
безименната фигура
ще очертая ли,
без ритъма
и волята,
и паметта?
Подслон
все още
ще намери ли
дъхът
в пулсацията -
последното движение,
което
плаши...?

    Из „Оцелели рими“