База данни с преводачи и техните наследници

Фонд Култура Базата данни се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. 2023 г.

Създаването на Базата данни е в развитие. За справки се свържете с администрацията на СПБ.

Имена (псевдоним) Превежда на български ОТ Превежда от български НА Действия
Агоп Оник Орманджиян арменски преглед
Александър Миланов Александров (Александър Миланов) руски, немски, унгарски преглед
Александър Викторов Алексиев английски, руски английски, руски преглед
Александър Павлов Попов френски, руски, английски френски, руски преглед
Алина Боянова Атанасова руски преглед
Алфред Василев Керемидаров френски преглед
Ана Николова Григорова (Ана Григорова) руски преглед
Ана Йорданова Ковачева английски, руски, френски преглед
Анатолий Александров Чирков руски руски преглед
Ангел Тодоров Тошков френски, руски преглед
Ангелина Георгиева Терзиева френски преглед
Андрей Йорданов Данчев английски английски преглед
Анелия Яковлевна Горевич-Бобева руски руски преглед
Ани Методиева Банчева руски, немски, английски преглед
Антоний Атанасов Димитров руски, немски преглед
Асен Генчов Марчевски италиански, френски италиански преглед
Асен Георгиев Христофоров английски, немски, френски английски, френски преглед
Атанас Иванов Хаджидочев полски, руски, английски руски преглед
Барбара Зигфрид Мюлер немски преглед
Бистра Петрова Алексиева английски, руски, унгарски английски преглед