Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От април 2019 г. председател на СПБ е Веселина Райжекова.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

Високо признание за Наталия Недялкова

На 14 октомври 2021 г. Наталия Недялкова бе удостоена с Диплома – І степен на списанието на писателите на Русия „Невский альманах“ – едно изключително авторитетно литературно издание, основано от великия руски класик А.С. Пушкин

Отличието се връчва за високо преводаческо майсторство и популяризиране на съвременната българска литература в Русия и поставя началото на бъдещата дейност на списанието – издаване на български автори в най-добрите им преводи на руски език.

Честито, Наталия!