Синхронен и консекутивен превод (СК)

Ръководител на секцията:

Недялка Чакалова

Членове на секцията:

Аглика Йосифова Маркова – СК, ХЛХ – английски, руски

Андрей Йорданов Матеев – СК, ЗП – руски, френски, полски, английски

Ани Хеския Леви – СК, ХЛХ – испански, руски, френски

Антония Любомирова Парчева – СК, ЗП, ХЛХ – английски, руски

Атанас Колев Самсарев – СК, ХЛХ – арабски

Веселина Георгиева Райжекова – СК, ЗП – арабски, френски

Владимир Константинов Бернер – СК, ЗП, НТЛ – руски

Георги Александров Александров – СК, ЗП - английски

Даниела Димитрова Събева – СК – немски, английски

Дида Константинова Филипова – СК – френски

Елена Бориславова Поптодорова – СК – английски, френски

Елена Викторовна Рачева – СК – руски

Елена Маркова Минкова – СК – немски

Ели Димитрова Йорданова – СК – испански

Иванка Димитрова Ангелова – СК – английски

Илка Георгиева Филипова-Бечева – СК, ЗП – испански, португалски, френски

Искра Любенова Макариева – СК – английски, руски

Калинка Георгиева Найденова – СК – английски, руски

Констанца Цветкова Дянкова – СК, ХЛХ – френски

Ладислав Иванов Цветков – СК, ЗП – чешки

Михаил Василев Беров – СК, НТЛ – немски

Недялка Гочева Чакалова – СК, ЗП – английски, френски, руски

Олга Костова Стоянова – СК – английски, френски, руски

Петя Павлова – СК – италиански

Рада Койнова Ганкова – СК – испански, английски

Радиана Карагьозова – СК – английски, руски, индонезийски

Роза Хубеш – СК, ХЛХ – испански, френски

Росица Златарева – СК – английски

Румяна Стоянова Стоянова – СК – английски

Снежана Петкова Методиева – СК – руски

Снежанка Георгиева Милева – СК, НТЛ - немски

Тодор Минчев Христов – СК, НТЛ – руски

 

СПБ моли за извинение, ако има пропуснато име на колега преводач – член на Съюза. Нека колегата бъде така любезен да телефонира в офиса или да изпрати имейл, за да коригираме пропуска своевременно.

Условия за прием в секцията:

Всеки преводач, който иска да стане член на секцията, следва да представи на ръководителя на секцията:

  • Три рецензии за преводаческата си дейност.
  • Явява се на устен изпит пред комисия от членовете на секцията.