Основаване на секциите

24.09.1974 – учредително събрание на НТЛ; Ръководство: председател Борис Дамянов; секретар Владимир Ганев; членове - Ангел Въргулев, Никола Николов, Стефана Стефанова

26.09.1974 - – учредително събрание на ТИК; Ръководство: председател Любомир Огнянов-Ризор; секретар Сидер Флорин; членове - Иванка Васева, Илиана Владова, Сергей Влахов

27.09.1974 – учредително събрание на СК; Ръководство: председател Вилхелм Филипов; секретар Надежда Лекарска; членове - Стефан Бояджиев, Мая Иванова, Тодор Дънков

30.09.1974 – учредително събрание на ОПЛ; Ръководство: председател Веселин Измирлиев; секретар Елеонора Тодорова; членове - Вили Брюкнер, Надя Узунова, Цветан Драгнев.

07.10.1974 – учредително събрание на ХЛ; Ръководство: председател Кръстан Дянков; секретар Григор Ленков; членове - Валери Петров, Григор Павлов, Елена Николова-Руж, Ерма Гечева, Тодор Нейков.