2011

СПБ беше съорганизатор на две творчески вечери, инициирани от поета и преводач Найден Вълчев – председател на клуб „Приятели на руската книга” с които бяха отбелязани годишнини на Александър Блок и Борис Пастернак. В Творческата вечер за Блок свои преводи на български представиха известните наши преводачи Петър Велчев, Кирил Кадийски и Иванка Павлова. Творческа вечер за Пастернак в РКИЦ се проведе в началото на следващата 2011 г.

СПБ беше поканен за съорганизатор на Национална научна конференция „Преводът като рецепция“, организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание към ФСлФ при СУ и Института за литература при БАН. Беше извършена значителна подготвителна работа от Румяна Л. Станчева като главен организатор на събитието.