Конкурс за Годишните награди на СПБ – 2023

Грамота Годишни награди

Уважаеми издатели, критици, ценители на добрия превод,

Съюзът на преводачите в България (СПБ) има удоволствието да Ви покани да направите своите предложения за Годишните национални награди на СПБ за превод в различни области и категории, като номинирате преводни книги, издадени между 01 юли 2022 и 30 юни 2023 г.
Носител на награда за конкретен превод може да бъде номиниран отново след период от три години (информация за носителите на награди от предишните години ще откриете тук: 2020, 2021 и 2022).
Краен срок за подаване на заявки 30 юни 2023 г., на e-mail: office@bgtranslators.org.
По-долу ще видите и формуляра на заявката за номиниране. В него ще намерите подробности за условията на конкурса.
Ще се радваме да получим Вашите номинации и да се срещнем на Международния ден на преводача, 30 септември, когато по традиция връчваме и Годишните награди за превод!

Поздрави,
Управителен съвет на СПБ

З А Я В К А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА ПРЕВОД НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2023

Информация за номиниращия:

 • Издател / Организация / Физическо лице:
 • Координати (лице за контакт, електронна поща, телефон):
 • Информация за изданието:
 • Автор:
 • Заглавие:
 • Език на оригинала:
 • Преводач:
 • Издателство:
 • Редактор:
  Дата на издаване:
  Област на превода (моля, подчертайте)
  1. Превод на художествена литература – проза / поезия;
  2. Превод в областта на хуманитаристиката;
  3. Превод на научна и техническа литература;
  4. Синхронен и консекутивен превод;
  5. Превод на заклет преводач;
  6. Теория, история и критика на превода;
  7. Превод от български на чужд език.
  Категории:
  А. За конкретно произведение:
  1. За ярки постижения;
  2. Специална награда (за изключително високи постижения).
  Б. За цялостна дейност (присъжда се само на членове на СПБ).
  В. „Елена Мутева“ – награда на СПБ за художествен превод на млад преводач.
  Мотивация за номинацията (до 1000 знака):

Заявката, придружена с PDF файл на оригиналния език на произведението, се подава на e-mail: office@bgtranslators.org до 30 юни 2023 г.
Книжните издания в 3 екземпляра и ако нямате PDF файл, книжното тяло на оригиналния език се предават в офиса на СПБ: София 1000, пл. „Славейков“ 4, Столична библиотека, стая 609, в работните дни от 5 юни до 30 юни от 13 до 17 часа, или се изпращат по пощата.
Два от депозираните екземпляра се връщат след връчването на наградите на 30 септември.
Издателствата внасят по 50 лв. за рецензирането на всяко номинирано заглавие (за преводи от български на чужд език – 80 лв.), а за индивидуални предложения от физически лица – 30 лв. (за преводи от български на чужд език – 45 лв.) на банковата сметка на СПБ: 
IBAN: BG63STSA93000023960090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК.
Моля, в платежните си нареждания за преведените суми за рецензиране на номинираните от Вас издания, при „основание“ впишете техните заглавия.
За въпроси и уточнения: Невена Панова: 0885846579; Сабина Павлова: 0895688331.