История

Конгреси и Общи събрания

1979, 5 юни Втори конгрес на СПБ

1984, 5 юни Трети конгрес на СПБ

1989, 10 март Четвърти конгрес на СПБ

1991, 2 март Пети конгрес на СПБ – първа сесия

1992, декември Пети конгрес на СПБ – втора сесия

1994, 4 юни Шести конгрес на СПБ

1995, 2 декември Седми извънреден конгрес на СПБ.

Председатели и форми на организация

1974 г. – Ангел Тодоров

1979 г. – Леда Милева

1989 г. – Найден Вълчев

1991 г. – Александър Миланов

1995 г. – Ганчо Савов

1997 г. – Лидия Паунова

2000 г. – Валентина Бояджиева

2003 г. – Мария Петкова

2010 г. – Емилия Стайчева

2016 г. – Иво Панов

2019 г. – Веселина Райжекова

2022 г. – Антония Пенчева

Книги, сборници и брошури, издание на СПБ

от издателствата „Народна култура”, „Наука и изкуство” и на СПБ с печатната база на Творческия фонд

Изкуството на превода.Сборник”, т. 1. София, ДИ „Народна култура”, 1976, 227. Редколегия: Любомир Огнянов-Ризор, Николай Антонов, Здравко Петров, Григор Ленков, Любен Любенов, Пенчо Симов

Създаване към СПБ на дружества на преводачите в страната

1976.06.10 -  Създадено е първото Дружество на преводачите във Варна. Председател Иван Троянски; секретар Борис Христов.

1976.12.16 - Създаване на Дружество на преводачите във Видин,46 души. Председател Мариана Петрова; секретар Невен Илиев

1977.04.07 - Създаване на Дружество на преводачите в Русе, 30 души. Председател Цвятко Цветков; секретар Дора Янева

Основаване на секциите

24.09.1974 – учредително събрание на НТЛ; Ръководство: председател Борис Дамянов; секретар Владимир Ганев; членове - Ангел Въргулев, Никола Николов, Стефана Стефанова

26.09.1974 - – учредително събрание на ТИК; Ръководство: председател Любомир Огнянов-Ризор; секретар Сидер Флорин; членове - Иванка Васева, Илиана Владова, Сергей Влахов

27.09.1974 – учредително събрание на СК; Ръководство: председател Вилхелм Филипов; секретар Надежда Лекарска; членове - Стефан Бояджиев, Мая Иванова, Тодор Дънков

Създаване

1974 г. 5 юниУчредителен конгрес в салона на бившето кино „Д. Благоев”

Учредителите са 246 души. Имената им са известни на обществеността, тъй като повечето са университетски преподаватели, поети и писатели, преводачи на произведения, обогатили българската култура и разширили кръгозора на българите.

Избраните според тогава действащите закони ръководни органи на съюза са се конституирали както следва:

Управителен съвет

Председател:

Предистория

1947 г. - Комисия по художествен превод към Съюза на българските писатели (СБП)

(председател Христо Радевски)

1949 г. - Кабинет на преводача - приемник на Комисията

(ръководител Любомир Огнянов-Ризор)

1963 г. - Обединение на преводачите на художествена литература към СБП -

приемник на Комисията

(председател Любомир Огнянов-Ризор и подпредсед. Елена Николова-Руж).

Почетни членове на СПБ

Александър Руденко – Русия

Ванда Смоховска-Петрова – Полша

Войчех Галонзка, д-р – Полша

Георги Бонев – Австрия

Джузепе Дел Агата, проф. д-р - Италия

Дьорд Сонди – Унгария

Людмила Попова-Уайтман – САЩ

Майкъл Холман, проф. – Великобритания

Нил Гилевич – Беларус

Норберт Рандов – Германия

Ханна Карпинска – Полша

Хуан Едуардо Сунига – Испания

Чън Дзиуин, проф. – Китай

Мария Стоянова Михайлова-Мръвкарова, доц. – България

1974 година - събития

1974.09.24-30 Първи семинар за млади преводачи. Създава се Кабинет на младия преводач към СПБ. Председател е Александър Шурбанов, а секретар Светла Манова.

1974 ноември Едноседмичен семинар за млади преводачи в София, младежки комплекс „Орбита“. Лектори са изтъкнати преводачи от всички области на превода.