Контакти

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

гр. София, пл. "Славейков" 4 (Столична библиотека), ет. 6, стая 609Администрация

Телефон: +359 885 846 579
Телефон +359 877 150 993
E-mail: office@bgtranslators.org 
Банкова сметка: BG63STSA93000023960090

Бюро "Преводи"

Телефон:+359 877 150 993
E-mail: prevodi_spb@mail.orbitel.bg 
Банкова сметка: BG42STSA93000010117501

Издателство "Панорама"

Телефон: +359 885 846 579, 
E-mail: panoramapublishers@gmail.com 
Банкова сметка: BG93STSA93000000228500