Председатели и форми на организация

1974 г. – Ангел Тодоров

1979 г. – Леда Милева

1989 г. – Найден Вълчев

1991 г. – Александър Миланов

1995 г. – Ганчо Савов

1997 г. – Лидия Паунова

2000 г. – Валентина Бояджиева

2003 г. – Мария Петкова

2010 г. – Емилия Стайчева

2016 г. – Иво Панов

2019 г. – Веселина Райжекова

2022 г. – Антония Пенчева