Създаване

1974 г. 5 юниУчредителен конгрес в салона на бившето кино „Д. Благоев”

Учредителите са 246 души. Имената им са известни на обществеността, тъй като повечето са университетски преподаватели, поети и писатели, преводачи на произведения, обогатили българската култура и разширили кръгозора на българите.

Избраните според тогава действащите закони ръководни органи на съюза са се конституирали както следва:

Управителен съвет

Председател:

 • Ангел Тодоров

Главен секретар:

 • Нино Николов

Зам.-председатели:

 • Божидар Божилов
 • Любомир Огнянов-Ризор
 • Милен Маринов
 • Цеко Торбов

Секретари: Анна Лилова, Борис Дамянов, Веселин Измирлиев, Елисавета Кузманова

Бюро

от 13 души за оперативност в ежедневната работа на СПБ

 • Ангел Тодоров                   
 • Анна Лилова                      
 • Божидар Божилов              
 • Борис Дамянов                    
 • Веселин Измирлиев          
 • Владимир Ганев                  
 • Георги Георгиев
 • Елисавета Кузманова
 • Любомир Огнянов-Ризор
 • Милен Маринов
 • Нино Николов
 • Хуанита Линкова
 • Цеко Торбов

Контролна комисия Председател: Филип Гинев

Членове:

 • Александър Ничев                         
 • Алина Атанасова                           
 • Владимир Филипов                        
 • Лъчезар Станчев
 • Надежда Лекарска
 • Светозар Златаров

 

Списък, на учредителите на Съюза на преводачите в България

Александър Владимиров Шурбанов, Александър Димитров Ничев, Александър Димитров Ризов, Александър К. Люцканов, Александър Милев, Александър Муратов (Христо Мотов Мишев), Александър Цветков Владков, Алексей Владимиров Литягин, Алина Боянова Атанасова, Анатолий Александров Чирков, Ангел Василев Въргулев, Ангел Тодоров Тошков, Ангелина Терзиева, Андрей Димитров Германов, Анелия Яковлевна Гуревич, Ани Минкова Еврева, Анна Аргирова Лилова, Антоанета Петкова Тодорова, Антония Христова Терзиева, Анфиса Александрова Ангелова, Асен П. Марчевски, Асен Тодоров Траянов, Атанас Дечев Смирнов, Атанас Душков, Атанас Иванов Хаджидочев, Атанас Колев Самсарев, Атанас Христов Далчев, Банчо Рафаилов Банов, Бианка Чезаре Бавиери, Бистра Петрова Алексиева, Блага Николова Димитрова, Божидар Борисов Божилов, Божко Василев Божков, Бора Димитрова Друмева, Борис Иванов Миндов, Борис Любомиров Босилков, Борис Сергеев Мисирков, Борис Стефанов Дамянов, Борис Стефанов Костов, Борис Тодоров Ников, Борислав Ангелов Балев, Боян Василев Атанасов, Борислав И. Тончев, Бранка Манойла Крецул, Валентина Борисова Рафаилова, Валентина Василева Полянова, Валери Петров (Н. Меворах), Васил Иванов Протопопов, Васил Каратеодоров, Василка М. Хинкоиа, Венелин Тенчев Мечков, Венцел Йорданов Райчев, Венцеслав Стефанов Николов, Венцеслава Янезова Йорданова, Вера Атанасова Куева, Вера Илиева Маринова, Вера Лалева Ганчева, Веселин Томов Измирлиев, Веселина Добрева Желязкова, Веселина Стоянова Костадинчева, Вили Лудвиг Брюкнер, Вилхелм Цветанов Филипов, Виолета Матеева Даскалова, Виолета Стоянова Йонова, Виолета Тицин, Владимир Свинтила, Владимир Филипов, Владимир Цонев Ганев, Владимир Голев, Вътьо Драганов Раковски, Ганка Весилинова Божанова, Геори Асенов Дзивгов, Георги Георгиев Джагаров, Георги Димитров Христов, Георги Иванов Георгиев, Георги Крумов Иванов, Георги Петров Батаклиев, Георги Христов Куфов, Гергана Танева Стратиева, Герда Густав Минкова, Гочо Георгиев Чакалов, Григор Кръстанов Ленков, Григор Павлов Павлов, Дженьо Василев, Димитър Асенов Симидов, Димитър Димитров Икономов, Димитър Емануилов Милчев, Димитър Иванов Дублев, Димитър Методиев Христов, Димитър Пантелеев Менкаджиев, Димитър Стефанов Бъчваров, Димитър Стефанов Тилев, Димитър Стоевски, Димитър Тончев Иванов, Димитър Христов Василев, Димитър Христов Загоров, Димо Боляров, Димос Никос Цупизидис, Дмитри Иванов Константинов, Добри М. Кален, Доля Борисова Петринска, Дона Минчева Василева, Донка Николова Меламед, Донка Пенчова Данчева, Донка Петрова Драганова, Дора Димитрова Попова, Дора Петрова Габе, Драгомир Христов Петров, Евгения Георгиева Камова, Евгения Панайотова Божилова, Екатерина Динева Киселова, Екатерина Л. Витанова, Екатерина Стефанова Арнаудова, Екатерина Стефанова Димова, Елена Андреева, Елена Борисова Лунд, Елена Матушева - Попова, Елена Николова-Руж, Елеонора Цветкова Тодорова, Елисавета Багряна, Елисавета Тодорова Кузманова, Елка Петрова Хаджиева, Емилия Спасова Панева, Ерма Албертова Гечева, Емилия Тодорова Ценкова, Емилия Гергова, Жак Битев Гаженьо, Жана Молхова, Желязко Атанасов Райнов, Здравко Крумов Кисьов, Иван Богданов Дойчинов, Иван Георгиев Жечев, Иван Иванов Давидков, Иван Иванов Бояджов, Иван Илиев Троянски, Иван Николов Иванов, Иван Пауновски, Иван Стоянов Коларов, Иван Тотев Белчев, Иванка Стоянова Васева, Илиана Михайлова Владова, Илия Иванов Бошнаков, Илия Петкоз Владов, Ирина Димова Калоянова, Йордан Тошев Милев, Йорданка Божилова Николова, Карл Аврамов Сабитаев, Катя Атанасова Койчева, Катя Томова Нинова, Кирил Аврамов Хавезов, Кирил Михайлов Герасимов, Кирил Николов Василев, Кирил Панов Иванов, Кирил Сергеев Богоявленски, Киркор Ардашес Меликсетян, Константин Йорданов Попов, Косьо Светославов Помянов, Красимира Василева Тодорова, Кръстан Дянков, Кръстьо Иванов Станишев, Куман Савов Петров, Кунчо Иванов Вълев, Лазар Младенов Николов, Лев Жанов, Леда Гео Милева, Леонтина Йосифова Куюмджийска, Лилия Ничкова Големинова, Лилия Георгиева Христова, Лилия Стоянова Сталева, Лиляна Величкова Герова, Лиляна Георгиева Веселинова, Лиляна Димитрова Стефанова, Лиляна Иванова Нейчева-Минева, Лиляна Крумова Ацева, Лоте Карл Маркова, Лъчезар Дончев Станчев, Любен Георгиев Прангов, Любен Кирилов Велинов, Любен Петков Велчев, Любен Цветаров, Любомир Боянов Павлов, Любомир Огнянов - Ризор, Любомир Николов Алексиев, Любомир Пандев, Людмила Николаева Стригачева, Магдалена Евлогиева Атанасова, Магдалина Александрова, Георгиева, Манол Григоров Наков, Маргарита Здравкова Митовска, Маргарита Панчева Алексиева, Мария Ант. Константинова, Мария Георгиева Манова, Мария Иванова Матеева, Мария Николова Абаджиева, Мария Янкова Стайнова, Марко Ганчев Маринов, Марко Стоилов Марков, Мая Маринова Иванова, Методи Николов Методиев Милен Иванов Маринов, Милка Николова Халачева, Милка Станева Минева, Михаил Д. Пенев, Михаил Иванов Матлиев, Михаил Ангелов Берберок, Михаил Матвеев, Младен Исаев Младенов, Мони Пипанов, Морфи Христов Скарлатов, Мухидин Мехмедииов Мехмедов, Надежда Захариева Лекарска, Надежда Николова Станева, Надежда Чекарлиева, Надя Димитрова Кехлибарева, Надя Тачева Узунова, Найден Станев Вълчев, Наталия Василева Дамянова, Наташа Иванова Манолова, Наталия Казаринова, Невена Борисова Стефанова, Невяна Добрева Желязкова, Неделчо Манев, Недялка Илиева Хрисчева, Недялка Петрова Бакърджиева, Недялка Стоянова Попова, Нели Станиславова Доспевска, Нина Пеевска Филипова, Никола Аспарухов Георгиев, Никола Костадинов Николов, Николай Димитров Христозов, Никола Стойков Иванов, Никола Шивачев, Никола Тончев Колев, Николай Иванов Матеев, Николай Тончев Джаров, Николай Иванов Зидаров, Николай Йовчев Николов, Николай Николов Радулов, Николай Йорданов Антонов, Николай Петков Тодоров, Николай Стоянов Коледаров, Николай Тодоров Бояджиев, Николина Ризова Атанасова, Нина Василева Радева, Нина Николаева Коева, Нина Хенрих Левенсон, Нино Якимов Николов, Огнян Стоименов Тодоров, Орлин Василев (Христо Петков, Василев), Парашкев Парушев, Пелин Велков (д-р Тодор, Пеловски), Пенка Асенова Кънева, Пенка Желева Пейнирджиева, Пенка Стефанова Пройкова, Пенчо Стефанои Симов, Петко Иванов Дренков, Петко Калушев Атанасов, Петър Драгоев Драгоес, Петър Киров Караангов, Петър Константинов Илчевски, Петър Пашакоков Алипиев, Първан Борисов Първанов, Първан Стефанов Рангелов, Радой Ралин, Раиса Феодоровна Андреева, Райна Николова Тодорова, Райна Ганчева Цветкова, Реми Ховсен Николова, Ренета Емилова Пастърмаджиева, Роза Замфирова Йовчева, Росен Светославов Тренков, Румяна Асенова Георгиева, Румяна Костова Христова, Русалина Иванова Попова, Руси Иванов Шемелепов, Светла Неделчева Манева, Светозар Асенов Златаров, Светомир Иванчев, Светослав Колев Велев, Сергей Иванов Влахов, Сидер Петров Флорин, Сийка Антонова Рачева, Симеон Владимиров Георгиев, Симеон Георгиев Тодоров, Симеон Костадинов Коларов, Спас Николов Мулешков, Спаска Милева Кануркова, Станимира Георгиева Даковска, Станка Коева Георгиева, Станка Михайлова Пенчева, Станчо Йорданов Джумалиев, Стефан Владимиров Бояджиев, Стефан Гечев, Стефан Иванов Костов, Стефан Петров Илчев, Стефан Станчев, Стефана Генова Стефанова, Стефка Христова Василева, Стоян Иванов Икономов, Стоян Иванов Кайнаров, Стоян Костов Бакърджиев, Стоян Матеев Ангелов, Стоян Цонев Цонев, Страшимир Георгиев Джамджиев, Татяна Валентинова Матвеева, Теодора Панчева Атанасова, Тодор Петров Нейков, Теодора Стефанова Баташова, Тодор Йончев Берберов, Тодор Петров Ценков, Тодор Тошев Вълчев, Тодор Харманджиев, (Тодор Александров Илиев), Тодор Христов Дънков, Тодора Андонова Митева, Тодорка Димитрова Янева, Тодорка Миланова Илиева, Трифон Иванов Пухлев, Филип Георгиев Филипов, Филип Николов Гинев, Христо Василев Радевски, Христо Иванов Гоневски, Христо Петров Кънев, Хуанита Кирилова Линкова, Хубан Стефанов Стойнов, Цветан Драгнев Иванов, Цветан Петков Петков, Цветана Узунова Калудиева, Цветанка Николова Ценова, Цеко Торбов, Ценка Василева Петрова, Чавдар Любенов Дюгмеджиев, Юлий Георгиев Генов, Яни Гочев Стоевски