Създаване към СПБ на дружества на преводачите в страната

1976.06.10 -  Създадено е първото Дружество на преводачите във Варна. Председател Иван Троянски; секретар Борис Христов.

1976.12.16 - Създаване на Дружество на преводачите във Видин,46 души. Председател Мариана Петрова; секретар Невен Илиев

1977.04.07 - Създаване на Дружество на преводачите в Русе, 30 души. Председател Цвятко Цветков; секретар Дора Янева

1977.05.16 Създаване на Дружество на преводачите в Пловдив, над 30 души. Председател Иван Николов; секретар Недялка Христова.

1978.05.10 - Създаване на Дружество на преводачите в Стара Загора, 14 души. Председател Константин Коняров; секретар Ботьо Буков.

1978.05.11 - Създаване на Дружество на преводачите в Бургас, 19 души. Председател Миню Георгиев; секретар Васил Карабаджаков.