1974 година

1974.09.24-30 Първи семинар за млади преводачи. Създава се Кабинет на младия преводач към СПБ. Председател е Александър Шурбанов, а секретар Светла Манова.

1974 ноември Едноседмичен семинар за млади преводачи в София, младежки комплекс „Орбита“. Лектори са изтъкнати преводачи от всички области на превода.