На 28 март в Австрийската библиотека в Русе също беше представен проектът "Съюз на преводачите в България и издателство Панорама – видимост чрез нови формати и нови публики"

Русе


На 28.03.2024 г. Съюзът на преводачите в България (СПБ) и издателство Панорама бяха радушно прети от Международното дружество „Елиас Канети“ в гр. Русе да представят своя проект за видимост на преводачите чрез нови формати и нови публики. Представянето на проекта „Дигитална база данни на литературни преводачи и техни наследници; двуезично албумно издание за немско-българската художничка Анна Йосифова (1872–1931)“, реализиран с подкрепата на НФК, цели да привлече по-широк кръг от хора, занимаващи се с дейности в различни сфери на културата, се осъществи в библиотеката на дружеството. 
В събитието, водено от проф. дфн Пенка Ангелова, директор на Центъра, участваха преподаватели по немски език, преводачи и учители по български език и литература и няколко студенти. Представянето премина в полезен творчески разговор за създаването на СПБ, за характера му на обединяваща всички видове превод организация. Това особено впечатли колегите и те зададоха въпроси за характера на специфичните типове превод. Поясненията (от Сабина Павлова, представяща тази част) още повече убедиха колегите в необходимостта от дигитализиране на данните за преводачите ни, което е част от историята на културата у нас.
Естествено, втората част (представена от Емил Басат) за албумното издание насочи вниманието на присъстващите към влиянието на двойката култури (българската и немската) върху твореца и творчеството му.