Карта на Асен Христофоров - проба

Лични данни
Име
Асен
Презиме
Георгиев
Фамилия
Христофоров
Професионален профил
Превежда на български ОТ
английски
немски
френски
Превежда от български НА
английски
френски
Вид превод
Художествена литература - Проза
Хуманитаристика
Научна и техническа литература
Награди

„Развитие на конюнктурния цикъл в България, 1934 – 1939 г.“, който през 1940 година получава наградата на Българското икономическо дружество.

Служебна информация

Още нещо