Карта на Александър Алексиев

Лични данни
Име
Александър
Презиме
Викторов
Фамилия
Алексиев
Професионален профил
Превежда на български ОТ
английски
руски
Превежда от български НА
английски
руски
Вид превод
Устен преводач
Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (04.2023)