Карта на Алфред Керемидаров

Лични данни
Име
Алфред
Презиме
Василев
Фамилия
Керемидаров
Професионален профил
Превежда на български ОТ
френски
Вид превод
Художествена литература
Награди

1987: орден „Кирил и Методий” първа степен с указ 46 от 4.01.1987 

Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (04.2023)