Карта на Атанас Хаджидочев

Лични данни
Име
Атанас
Презиме
Иванов
Фамилия
Хаджидочев
Професионален профил
Превежда на български ОТ
полски
руски
английски
Превежда от български НА
руски
Вид превод
Научна и техническа литература
Служебна информация

Справката е изработена от ВР, ИвП, ЕП-И (05.2023).